5 Kasım 2021’de Fransız Komünist Partisi milletvekilleri, Genel Sekreterleri Fabien Roussel’in girişimiyle Ulusal Meclise « nefret söyleminin kamusal tartışmalarda önemsizleştirilmesiyle mücadele etmeyi amaçlayan bir karar tasarısı » sundu.

Bu girişim, 2011’de « ırksal nefrete tahrik » ve 2018’de « dinsel nefrete zımnen tahrik » suçlarından hüküm giyen Eric Zemmour’un cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını engellemek için bir eylem olarak kamuoyuna duyuruldu.

2011’de, Eric Zemmour, yasalar tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, görünüşüne bakarak işe alımın reddedilmesini meşru kabul etmişti. 2018’de, ayrımcılığa « zımnen » bir öğüt olarak yorumlanabilecek kapsamlı bir değer yargısında bulunmuştu. İkinci konuyla ilgili dava halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde sürmektedir.

Karar tasarısının metni, Adalet Bakanından, suçları « özellikle nefret uyandıran veya mükerrer » suç niteliğinde ırkçı eylemlerle suçlananlara, yasayla öngörülen ek seçimlerde aday olamama cezalarına çarptırılmaları için sulh hakimlerini teşvik etmesini istemekle yetinmektedir. Bu düzeneğin Zemmour’un geçmiş mahkumiyetlerine uygulanamayacağı açıktır, ancak seçim kampanyası sırasında yapabileceği açıklamaları hedeflemektedir.

Her şey FKP sanki belirli bir adaylığı önlemek için hükümetle ittifak kurma arayışındaymış gibi gelişiyor.

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints


(PDF - 75 kio)