De Fronte Stater har stasjonert en bataljon med elitesoldater og tre krigsskip ved sin militære base i Djibouti. De har fått ordre om å være klare til å gripe inn i Etiopia.

Utenriksdepartementet har bedt alle amerikanske borgere forlate Etiopia på egen hånd, De advarer om at det ikke vil bli noen organisert evakuering fra landet.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no