Facebook (Meta) werkt al sinds de oprichting samen met de Amerikaanse inlichtingendiensten en zij archiveren al haar privégegevens.

WeChat en QQ (Tencent) zijn transparant voor de Chinese inlichtingendiensten, maar het lijkt er niet op dat zij al hun gegevens archiveren.

Moskou lag ver achter op de VS (Five Eyes) en China wat massasurveillance betreft. Maar VKontakte is nu transparant voor de Russische inlichtingendiensten via het staatsgasconcern Gazprom, dat aandeelhouder is geworden.

Het is dus niet langer mogelijk om op het internet informatie uit te wisselen zonder bespioneerd te worden. De enige keuze die internetgebruikers hebben is welke macht zij het meest vertrouwen.

Vertaling
openbaararchief.nl