Op 13 december 2021 heeft VN-secretaris-generaal António Guterres de ontwerpresolutie over de opwarming van de aarde gepromoot die was ingediend door Niger, het roulerende voorzitterschap van de Veiligheidsraad. Tot ieders verrassing sprak Rusland echter zijn veto uit over de langverwachte tekst.

Rusland betwist niet dat het klimaat verandert en dat de huidige veranderingen van invloed kunnen zijn op conflicten, maar de tekst stond de Raad toe in te grijpen in plaatselijke conflicten uit naam van de wereldwijde klimaatverandering [1]. In feite zou deze tekst de soevereiniteit van de staten hebben ondermijnd.

India herinnerde aan het belang van zijn inzet voor de verdediging van het milieu, om zo het westerse standpunt af te wijzen en Rusland te steunen.

Het voorstel is opgesteld door Ierland en is een actualisatie van een voorstel dat vorig jaar door Duitsland is ingediend maar nooit in stemming is gebracht. In de voorafgaande maanden waren de VS erin geslaagd de steun te verwerven van 113 van de 193 VN-leden.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Vassily Nebenzia veto the UNSC draft resolution on climate and security”, by Vasily Nebenzya, Voltaire Network, 13 December 2021.