Den 13. november 2021 fremmet FNs generalsekretær Antonio Guterres et forslag til resolusjon om global oppvarming som var foreslått av Niger. Det er Niger som nå er president i Sikkerhetsrådet.

Men til alles forbauselse bestemte Russland seg for å legge ned veto mot den lenge ventede teksten.

Russland nekter ikke for at det forekommer klimaendringer og at klimaendringer kan føre til konflikter.

Men de mener at teksten åpner opp for at Sikkerhetsrådet kan blande seg inn i lokale konflikter i navnet til klimaforandringer [1]. Faktisk så kan teksten utslette statenes suverenitet.

India understreket betydningen av deres egen forpliktelse for å bevare miljøet, slik at de bedre kan fordømme Vestens holdning. De vil heller støtte Russland.

Dette forslaget var utarbeidet av Irland. En oppdatert tekst ble satt fram av Tyskland i fjor, men den ble det aldri stemt over.

I månedene før hadde De Forente Stater lyktes med å sikre seg støtte fra 113 av de 193 medlemsstatene i FN.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[1Vassily Nebenzia veto the UNSC draft resolution on climate and security”, by Vasily Nebenzya, Voltaire Network, 13 December 2021.