Den 14. november 2021 vedtok parlamentet i Hviterussland at nazistene begikk folkemord mot det hviterussiske folket.

Under andre verdenskrig gjennomførte nazistene 140 straffeoperasjoner i Hviterussland . De raserte mer enn 200 byer og 9000 landsbyer.

De satte opp 250 konsentrasjonsleire for sovjetsoldater som var blitt tatt til fange og 350 leire for sivile. 206 500 personer gikk til grunne i den største av disse leirene alene.

Til sammen ble en tredel av befolkningen på den tiden drept av nazistene (2,5 til 3 millioner mennesker).

Ofrene besto av hviterussere, men også av jøder, russere, tatarer og ukrainere. Nazistenes plan var å germanisere dette Lebensraum, eller «leve-rom», ved å introdusere arierne og så betrakte den lokale befolkningen som «ville indianere».

Flere israelere har gått mot en slik anerkjennelse av hviterussiske ofre. De ser på hviterusserne som ble drept som å tilhøre motstanden, og at det bare var jødene som var ofre for en planlagt utryddelse.

Men hviterusserne mener israelerne er ukjente med historien fra den andre verdenskrigen i Øst-Europa, og at de blander den forvirret sammen med erfaringene de hadde fra Vest-Europa.

I Hviterussland, i motsetning til Vest-Europa, var meningen ikke bare å gå etter jødene, og så spare resten av befolkningen. Planen til nazistene var derimot å drepe alle som sto i veien for deres plan.

I Mein Kampf skrev Hitler ikke bare hadde han til hensikt å utrydde jødene som bodde i vest, men også å utrydde en stor del av den slaviske befolkningen i øst som han mente var i veien for hans plan om å skaffe Lebensraum for arierne.

Denne loven er det første svaret på Europa-parlamentts resolusjon. Hviterusserne mener balterne og ukrainerne blander sammen nazisitsik og sovjetiske forbrytelser.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no