President Joe Biden heeft eind december 2021 in het geheim een wapentransport van 200 miljoen dollar naar Oekraïne goedgekeurd, onthult Politico.

Deze zending komt op een moment dat president Vladimir Poetin op 17 december 2021 een voorstel heeft gepubliceerd voor een verdrag dat de vrede waarborgt op basis van de eerbiediging van het Handvest van de Verenigde Naties en van het gegeven woord.

Het totale bedrag aan wapens dat de Verenigde Staten door de regering Biden naar Oekraïne heeft gestuurd is dus 500 miljoen dollar, plus de 200 miljoen dollar die nog geleverd worden. Bij dit totaal komen nog wapens die vanuit Turkije zijn verscheept en Amerikaanse, Duitse en Finse wapens die vanuit Estland zijn verscheept.

Vertaling
openbaararchief.nl