Referenties :
 Overeenkomst 1901 van 7 maart 2003 in de vorm van een briefwisseling tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Mali tot vaststelling van de status van de Serval-troepenmacht [1].
 Aanvullend Protocol in de vorm van een briefwisseling tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Republiek Mali tot vaststelling van de status van de "Serval"-strijdmacht [2].

Sinds 11 januari 2022 ondervinden vliegtuigen van de Barkhane-troepen en de daaraan verbonden Takuba-troepen moeilijkheden bij het binnenkomen en verlaten van het luchtruim van de Republiek Mali.

Artikel 5 van de overeenkomst van eerste referentie [3] en het aanvullend protocol garanderen evenwel, in het kader van opdrachten tot bijstand aan de Malinese staat, de volledige bewegingsvrijheid op het Malinese grondgebied en in het Malinese luchtruim voor militaire en civiele voertuigen en vliegtuigen, voor het personeel van het Franse detachement en voor de niet-Franse detachementen van de Takuba-macht.

Deze bewegingsvrijheid is van essentieel belang voor de multinationale strijdkrachten die zich inzetten voor de vrede en de veiligheid in de Republiek Mali, om hun missies op serene en doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren.

Indachtig de soevereiniteit van de Republiek Mali en met inachtneming van onze bilaterale overeenkomsten, verzeker ik u dat wij onze missies aan uw zijde voortzetten overeenkomstig de eerste en de tweede referentieovereenkomst.

Barkhane blijft de FAMa steunen!

Met vriendelijke groet

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Ondertekend te Bamako op 7 maart 2013 en te Koulouba op 8 maart 2013.

[2Ondertekend op 06 en 10 maart 2020 te Bamako en Koulouba over de status van niet-Franse detachementen van de Takuba-troepenmacht.

[3Citaat: "Het personeel van het Franse detachement verplaatst zich onbeperkt over het grondgebied van de Republiek Mali, met de middelen waarover het beschikt en zonder om begeleiding door de strijdkrachten van de Malinese partij te hoeven verzoeken.