In een toespraak tot de Veiligheidsraad op 26 januari 2022 pleitte de permanente vertegenwoordiger van China, ambassadeur Zhang Jun, voor een algemene aanpak van het Syrische probleem die in alle opzichten identiek is aan het standpunt van de Syrische regering.

In de eerste plaats herinnerde hij eraan dat een wijziging van de grondwet en het houden van nieuwe verkiezingen zouden kunnen worden aangevoerd als argument om het conflict op te lossen, maar dat het conflict door deze handelingen niet zou worden opgelost.

Ten tweede beklemtoonde hij dat de aanwezigheid van buitenlandse legers zonder toestemming van de Syrische regering, met inbegrip van de Israëlische bezetting van de Golanhoogte, schendingen van de Syrische soevereiniteit vormen.

Ten derde toonde hij zich ingenomen met de strijd van Syrië tegen de jihadistische groeperingen en riep hij alle staten op die strijd te steunen.

Vertaling
openbaararchief.nl