مطابق با گفته ی ( سنت کوم ) که نیروی نظامی پنتاگون در خاور میانه می باشد و تحت فرمان مایکل کوریلا عمل می کند ، ۱۸ کشور از میان ۲۱ کشور خاور میانه با چین قرار داد نظامی بسته اند و در ایجاد جاده ی ابریشم همکاری می کنند .

با این وجود نام این ۳ کشور وفادار هنوز فاش نشده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian