نشریه ی ( ال پاییز ) اسپانیا در تاریخ دوم ماه فوریه ۲۰۲۲ ، پاسخ ناتو و ایالات متحده را برای پیش برد صلح و ضمانت آن چاپ کرد .

این نوشته به زبان انگلیسی در پایین این صفحه آمده است .

titre documents joints


(PDF - 5.2 Mb)