روزماری دی کاریو ، رئیس دوم شورای امنیت ( در تصویر ) با نماینده ی دائم ایالات متحده لیندا توماس گرینفیلد ( از روبرو ) در فضای آشفته ای گفتگو کردند .

ایالات متحده و متحدان آن نشستی را در شورای امنیت به تاریخ ۳۱ ماه ژانویه ۲۰۲۲ تشکیل دادند تا تهدیدات روسیه علیه اوکراین را متوقف سازند .

در ابتدای جلسه ، روسیه و چین کوشیدند تا وضعیت موجود را تغییر دهند . رئیس موقت شورا که کشور نوروژ تا تاریخ اول ماه ژانویه می باشد ، از بتدای ماه فوریه به روسیه واگذار خواهد شد .

این جلسه با بیان ایجاد سد علیه روسیه تشکیل شده . چین نیز پا به پای روسیه در ابن جلسه از خود دفاع کرد .

نماینده ی کشور کنیا ( مارتن کیمانی ) نیز بیان داشت که این جنگ سرد می تواند به تنش ها در افریقا به صورت جنگ شرق و غرب بدل شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian