Foto: Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan in gesprek met de secretaris-generaal van de NAVO. Beide mannen delen een haat jegens Donald Trump en Rusland.

Het onderzoek van speciaal aanklager John Durham naar de valse informatie die de aanleiding vormde voor de impeachment-procedure van president Trump (Russiagate) opent nieuwe aanknopingspunten.

Het blijkt dat de valse informatie afkomstig was van een computerbeveiligingsdeskundige, Rodney Joffe, die een cyberbeveiligingsprijs van de FBI had gewonnen en aan wie de internetbeveiliging van het Witte Huis was toevertrouwd. Deze man was ook verantwoordelijk voor een grootschalige zwendel, die tot zijn veroordeling heeft geleid en hem van alle overheidsopdrachten had moeten uitsluiten.

De fraudeur slaagde erin alle verkeersgegevens van het Witte Huis, de Trump Tower en de flat van Donald Trump in een derde gebouw te archiveren. Vervolgens interpreteerde hij deze gegevens om Donald Trump in verband te brengen met de Russische autoriteiten.

Hij zou dit werk hebben gedaan in ruil voor een belangrijke officiële functie waarin hij zou zijn benoemd als Hillary Clinton zou worden verkozen.

Deze frauduleuze nationale veiligheids- en omkoopprogramma’s zouden zijn georganiseerd door Clintons adviseur voor het buitenlands beleid, Jake Sullivan, die thans adviseur voor de nationale veiligheid van president Biden is en een van de drijvende krachten achter een oorlog tegen Rusland in Oekraïne.

Vertaling
openbaararchief.nl