Generalmajor Igor Kirillov, den russiske hærens sjef for strålings-, kjemiske og biologiske forsvarsstyrker (RCB), holdt nylig en pressekonferanse i Moskva med fokus på biovåpenlaboratoriene i Ukraina.

I januar hadde journalisten Dilyana Gaytandzhieva publisert Pentagon-dokumenter som vitner om den farlige karakteren av eksperimentene som ble utført: Georgiske og ukrainske menneskelige marsvin som ble inokulert med disse produktene ville sannsynligvis dø veldig raskt [1].

Omtrent femten laboratorier av denne kategorien finnes i Ukraina, selv om ikke alle er i drift. De i Lviv, Kharkov og Poltava eksperimenterte med pest-, miltbrann- og brucellosepatogener, men også de som var relatert til difteri, salmonellose og dysenteri. Det russiske militæret ødela forsiktig 320 containere.

Som underskriver av FNs konvensjon om biologiske våpen, utvikler ikke USA offisielt biologiske våpen. Pentagon subsidierer imidlertid forskning i tredjeland som ikke er part i konvensjonen eller som frittalende bryter den. Dette gjelder spesielt Ukraina og Georgia.

I 2018 ble et patogen dyrket i et georgisk laboratorium på vegne av Pentagon fraktet ut av belgiske soldater og utløste en svinepestepidemi i Belgia [2].

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

[1"Pentagon lethal experiments in Georgia and Ukraine”, Voltaire Network, 2 February 2022.

[2"Porcine Plague” epidemic in Belgium: trigger is Pentagon experiments in Georgia”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 8 October 2018.