Goedendag

Enkele uren geleden heeft het Russische leger luchtaanvallen uitgevoerd op de sector van de Oekraïense strijdkrachten die verbonden is met de NAVO. In 3 uur tijd heeft het Russische leger alle Oekraïense luchtafweer vernietigd en het zal zijn operatie voortzetten met de aanval op het Azov bataljon en alle nazi-functionarissen die de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in de Oekraïense regering hebben gebracht.

Dit zou voor iedereen goed nieuws moeten zijn, maar hier in Frankrijk wordt deze operatie afgeschilderd als een invasie tegen Oekraïne en de op handen zijnde komst van de Russische beer in Parijs. Laat u dus niet misleiden, want er zijn zeer belangrijke elementen die niet genoemd zijn.

Men heeft het alleen over de aspecten die rechtstreeks met Oekraïne te maken hebben, maar men legt de algemene context niet uit. En die context geeft Rusland gelijk, zoals ik u zal uitleggen.

In oktober reisde Victoria Nuland, onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS, naar Rusland en dreigde zij in Moskou de Russische economie te gronde te richten en riep zij op tot het aftreden van president Vladimir Poetin. Maar daar heeft u nog nooit van gehoord. Bekijk het online. Het is heel gemakkelijk te controleren.

Daarna ging zij [Victoria Nuland] naar Oekraïne en introduceerde Dimitro Yarosh, een zeer bekende NAVO-agent, omdat hij het was die de grote Mariupol-bijeenkomst [in Oekraïne] in 2007 organiseerde, waar Europese nazi-organisaties zich verenigden met jihadisten uit de hele wereld om Rusland in Tsjetsjenië te bestrijden. Het was ook deze Dimitro Yarosh die in 2014 met zijn troepen van de Rechtse Sector [Pravy Sektor] de manifestaties op het Maidanplein en de "regime change" in Oekraïne organiseerde. Daarna raakte hij gewond, verdween een tijdje en is nu terug.

Dus installeerde zij Dimitro Yarosh als speciaal adviseur van de opperbevelhebber van het Oekraïense leger [1], die zelf een geheel democratische man is, een normale man, maar die nu deze figuur [Dimitro Yarosh] achter zich heeft. En deze figuur nam het Azov Bataljon - wat een echte Nazi groep is, met Nazi insignes en alles, geleid door de "Witte Leider" [Andrey Biletsky] [2] - op in het Oekraïense leger.

Dit is nieuws dat ons allemaal zou hebben laten schrikken .... maar de media in Frankrijk hebben het nooit gemeld.

Dus de Russen bereidden hun antwoord voor.

In december zonden zij de Verenigde Staten een voorstel voor een verdrag ter garantie van vrede. In dit voorstel eisen zij dat de Verenigde Staten het internationaal recht respecteren zoals dat in de loop der tijd is uitgewerkt, eerst door de Franse regering, door de regering van het Tsaristische Rijk - in 1899 op de Haagse Conferentie - en later geformuleerd in het Handvest van de Verenigde Naties - in 1945 - en door de Derde-Wereldlanden - in 1955, met de Bandung-beginselen.

Dit verdrag is uiteraard onaanvaardbaar voor de Verenigde Staten, omdat zij het internationale recht al 70 jaar lang dagelijks schenden en het proberen te vervangen door een reeks eigen regels, waarbij zij, samen met hun bondgenoten, beweren op te komen voor de "internationale gemeenschap". Oké... Deze landen zijn nog niet eens de helft van de wereldbevolking, maar ze doen alsof ze de wereld regeren.

De Russen eisen in de eerste plaats dat de NAVO zich terugtrekt uit de landen van Midden- en Oost-Europa, die nooit lid van dit blok hadden mogen worden indien men zich had gehouden aan de afspraak van de Conferentie van Potsdam - in 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog - dat Amerikaanse troepen alleen ten westen van de Oder-Neisse-lijn, de grens tussen Polen en Duitsland, mochten worden gestationeerd. Later, ten tijde van de Duitse hereniging, drong Frankrijk er sterk op aan dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden, en er was zelfs een lang debat over de vraag of de NAVO-strijdkrachten in het oostelijk deel van Duitsland - de voormalige DDR - moesten zijn of beperkt moesten blijven tot het westelijk deel - de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland.

Tenslotte was er een - door Frankrijk ondertekende - overeenkomst die bepaalde dat de voormalige DDR deel zou gaan uitmaken van de NAVO als onderdeel van de hereniging, maar dat de NAVO daarna niet zou worden uitgebreid.

En dit werd verschillende keren herhaald, eerst binnen de OVSE - de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die is voortgekomen uit de Akkoorden van Helsinki - waarin 57 staten 2 verklaringen ondertekenden. Zevenenvijftig staten! Alle staten van het Europese continent en andere, want bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten en Canada zijn lid!

De OVSE heeft in de Verklaring van Istanbul - 1999 - en in de Verklaring van Astana - 2010 - erkend dat, ten eerste, elke staat lid kan worden van de militaire alliantie van zijn keuze - Frankrijk, bijvoorbeeld, is lid... het heeft het Noord-Atlantisch Verdrag ondertekend, en is een bondgenoot van de Verenigde Staten.

Maar in de tweede plaats werd ook erkend dat geen enkele staat, geen enkele afzonderlijke staat zijn veiligheid kan garanderen ten koste van de veiligheid van anderen. En vanuit dit gezichtspunt is de integratie van de NAVO onwettig, onwettig omdat de NAVO geen confederatie is waarin allen gelijk zijn, maar een federatie onder het bevel van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de andere staten vazallen zijn van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

En Frankrijk ging helaas, met [president] Nicolas Sarkozy, terug naar de NAVO, die het in 1966 met generaal de Gaulle had verlaten. Generaal de Gaulle had alle bezettingstroepen van de Verenigde Staten van Frans grondgebied verdreven... dat was de term die hij gebruikte, "de bezettingstroepen van de Verenigde Staten". Ik ben niet degene die dat zegt! Maar wij [de Fransen] zijn teruggekeerd naar een positie van vazal van de Verenigde Staten.

Daarom eiste Rusland de terugtrekking van de NAVO-troepen uit het gehele grondgebied van Midden- en Oost-Europa. Zij kunnen nog steeds ondertekenaars blijven van het Noord-Atlantisch Verdrag. Dat is niet het probleem.

Het internationaal recht zal ook in West-Europa moeten worden toegepast. Het internationaal recht verbiedt bijvoorbeeld de installatie van kernwapens in landen die dergelijke wapens niet bezitten.

Waarom zijn er bijvoorbeeld [kernwapens] van de Verenigde Staten in Italië of in Nederland? Het is absoluut een schending van het internationaal recht. En dit moet gestopt worden.

U moet zich realiseren dat de Verenigde Staten niet langer de leidende economische macht in de wereld is. Het is China.

En het is ook niet langer de leidende militaire macht in de wereld. Het is Rusland. Tijdens de oorlog in Syrië - een oorlog die de NAVO-strijdkrachten verloren - tijdens die oorlog in Syrië testte Rusland allerlei nieuwe wapens waar de NAVO niet tegenop kan. En afgelopen weekend heeft Rusland laten zien dat het over middelen beschikt waarmee het elk doelwit waar ook ter wereld kan bombarderen zonder onderschept te worden, want - zo heeft het laten zien - het beschikt over hypersonische raketten die het kan afvuren vanaf onderzeeërs, vanaf oppervlakteschepen, vanaf vliegtuigen en vanaf mobiele landingseenheden. Het kan deze hypersonische wapens lanceren en vernietigen wat het maar wil. Het is onmogelijk ze te onderscheppen omdat ze te snel bewegen. Op dit moment is er geen manier om ze te onderscheppen. In een paar minuten kan het vernietigen wat het wil en wij moeten ons afvragen of het op een dag dergelijke wapens zal moeten gebruiken tegen het Pentagon, het Witte Huis of het Congres van de Verenigde Staten.

Ik zeg dit niet als een provocatie. Wat ik wil zeggen is dat als Rusland dit zou doen, de Verenigde Staten geen tijd zouden hebben om deze middelen te onderscheppen, en al evenmin tijd zouden hebben om hun eigen kernwapens te gebruiken.

Laten we de zaken serieus nemen en het internationaal recht respecteren. Het is wat we allemaal willen. En het is in ieders belang. Dus bravo voor wat Rusland net vandaag heeft gedaan!

Vertaling
openbaararchief.nl

[1«Dmitro Yarosh returns as adviser of Ukrainian Army commander», Voltaire Network, 21 February 2022.

[2Blackwater is in de Donbass met het Azov bataljon”, door Manlio Dinucci, Vertaling openbaararchief.nl, Il Manifesto (Italië) , Voltaire Netwerk, 2 februari 2022.