Het strategisch plan van de VS tegen Rusland werd drie jaar geleden ontwikkeld door de Rand Corporation [1]. De Rand Corporation, met hoofdkantoor in Washington DC, is "een wereldwijde onderzoeksorganisatie die oplossingen voor beleidsuitdagingen ontwikkelt": zij beschikt over een legertje van 1.800 onderzoekers en andere specialisten uit 50 landen, die 75 talen spreken, verspreid over kantoren en andere locaties in Noord-Amerika, Europa, Australië en de Perzische Golf. Medewerkers van Rand in Amerikaanse dienst wonen en werken in meer dan 25 landen. De Rand Corporation, die zichzelf een "onpartijdige organisatie zonder winstoogmerk" noemt, wordt officieel gefinancierd door het Pentagon, het Amerikaanse leger en de luchtmacht, nationale veiligheidsagentschappen (CIA en andere), agentschappen in andere landen, en machtige niet-gouvernementele organisaties.

De Rand Corp. gaat er prat op te hebben bijgedragen tot het uitstippelen van de strategie die de Verenigde Staten in staat stelde als overwinnaar uit de Koude Oorlog te voorschijn te komen, door de Sovjet-Unie te dwingen haar middelen op te gebruiken in een slopende militaire confrontatie. Het nieuwe plan dat in 2019 is opgesteld, "Overextending and Unbalancing Russia" [2], is geïnspireerd op deze aanpak, d.w.z. de tegenstander dwingen tot overextensie om hem uit evenwicht te brengen en te verslaan. Dit zijn de belangrijkste aanvalslijnen die in het plan van Rand worden geschetst en waarop de Verenigde Staten de afgelopen jaren daadwerkelijk zijn overgegaan.

In de eerste plaats - aldus het plan - moet Rusland worden aangevallen aan de meest kwetsbare kant, die van zijn economie die sterk afhankelijk is van de uitvoer van gas en olie: daartoe moeten commerciële en financiële sancties worden gebruikt en moet Europa er tegelijkertijd toe worden gebracht de invoer van Russisch aardgas te verminderen en te vervangen door vloeibaar aardgas uit de VS. Op het gebied van ideologie en informatie moeten interne protesten worden aangemoedigd en moet tegelijkertijd het imago van Rusland buiten het land worden ondermijnd. Op militair gebied moeten de Europese NAVO-landen worden aangemoedigd hun anti-Russische strijdkrachten uit te breiden. De VS kunnen een grote kans op succes en grote voordelen met matige risico’s hebben door meer te investeren in strategische bommenwerpers en lange-afstandsaanvalsraketten gericht tegen Rusland. De plaatsing van nieuwe kernraketten voor de middellange afstand in Europa, gericht op Rusland, geeft een grote kans op succes, maar brengt ook grote risico’s met zich mee. Door elke optie af te stemmen op het gewenste effect," concludeert Rand, "zal Rusland uiteindelijk de hoogste prijs betalen in een confrontatie met de VS, maar de VS en zijn bondgenoten zullen aanzienlijke middelen moeten investeren voor het bereiken van andere doeleinden.

Als onderdeel van die strategie, voorspelde het plan 2019 van de Rand Corporation, "zou het verstrekken van dodelijke hulp aan Oekraïne Ruslands grootste externe kwetsbare punt uitbuiten, maar elke toename van Amerikaanse wapens en militair advies aan Oekraïne zou zorgvuldig moeten worden afgewogen om de kosten voor Rusland te verhogen zonder een veel groter conflict uit te lokken waarin Rusland, vanwege de nabijheid, aanzienlijke voordelen zou hebben." Het was hier - bij wat de Rand Corporation Ruslands "grootste externe kwetsbaarheid" noemde, uit te buiten door Oekraïne te bewapenen op een manier "die zodanig is gekalibreerd dat de kosten voor Rusland toenemen zonder een veel groter conflict uit te lokken" - dat de breuk kwam. Gevangen in de politieke, economische en militaire wurggreep die de VS en de NAVO steeds strakker aan het aanhalen waren, en de herhaalde waarschuwingen en voorstellen van Moskou voor onderhandelingen negerend, reageerde Rusland met de militaire operatie waarbij meer dan 2.000 militaire faciliteiten in Oekraïne werden vernietigd, die in feite niet door de regering in Kiev maar door de VS en de NAVO-commando’s waren gebouwd en werden gecontroleerd. Het artikel dat drie jaar geleden over het plan van de Rand Corporation berichtte, eindigde met de woorden: "De in het plan overwogen opties zijn in werkelijkheid slechts varianten van dezelfde oorlogsstrategie, waarvan de prijs in termen van offers en risico’s door ons allen wordt betaald".
Wij, Europese volkeren, betalen het nu, en wij zullen het steeds duurder betalen als wij de pionnen blijven in de VS-NAVO-strategie.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1« Rand Corp : comment abattre la Russie », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 21 mai 2019.

[2Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019. Zie ook de details van het plan in Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, 25 mei 2019. Beide verslagen zijn op 5 september 2019 aan het Huis van Afgevaardigden van de VS aangeboden.