De secretaris-generaal van Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, heeft in een televisietoespraak op 4 maart 2022 een standpunt ingenomen over de Oekraïense crisis.

Volgens hem volstaat het een beetje na te denken en te onthouden wat er al jaren gebeurt om in te zien dat Rusland en Oekraïne beide het slachtoffer zijn van het VS-imperialisme, dat als enige verantwoordelijk is voor de crisis.

Transcript

[...] Laat mij de weinige minuten die mij nog resten wijden aan de huidige gebeurtenissen (in Oekraïne), want ik kan er niet omheen daarover te spreken, hoewel ik voor het moment een paar korte opmerkingen zal maken.

Wat zich vandaag afspeelt in de strijd tussen Rusland en Oekraïne is van (grote) zorg voor de hele wereld. Het is nu al duidelijk dat de gevolgen en repercussies van deze gebeurtenissen aanzienlijk en gevaarlijk zijn voor de wereld, vooral voor Rusland en Europa. Wij weten niet in welke richting de situatie zich zal ontwikkelen of hoe ver de zaken zullen gaan. Sommigen vrezen dat het niet bij een Russisch-Europees conflict zal blijven, maar dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken, wat God verhoede. In ieder geval, wat er gebeurt is zeer gevaarlijk, en alles is mogelijk.

Ongeacht het standpunt dat eenieder kan innemen ten aanzien van de strijd die zich daar afspeelt - sommigen steunen Rusland, anderen zijn tegen de interventie, weer anderen blijven neutraal, maar daar ga ik nu niet op in - wil ik een oproep doen, wat velen al doen, maar ik wil er mijn stem aan toevoegen: ik roep (iedereen) op om deze belangrijke internationale gebeurtenis (van nabij) te volgen, zowel wat betreft de ontwikkelingen als wat betreft de implicaties en gevolgen, en om lering te trekken uit wat er elke dag en elk uur gebeurt. Want de gebeurtenissen die plaatsvinden zijn vol lessen en inzichten die wij, de mensen van deze regio, van dit land, kunnen en moeten gebruiken in onze strijd en in wat er thuis gebeurt, zowel voor ons heden als voor onze toekomst.

Ik zal slechts enkele voorbeelden geven (lessen om uit te leren). Ten eerste, een van die voorbeelden die door velen wordt genoemd -dank God, veel mensen zien het helder- is de dubbele standaard. De dubbele standaarden. Rusland intervenieerde in Oekraïne en voerde een grote militaire operatie uit, een oorlog. En we zien (met welke verontwaardiging) de hele wereld reageerde. Natuurlijk is men bang dat de Europese landen oorlog zullen voeren met Rusland, dat de Verenigde Staten oorlog zullen voeren met Rusland, maar afgezien van de directe strijd (tegen Rusland) hebben zij alles gedaan wat zij konden doen (om Rusland te straffen): blokkade, sancties, of het nu gaat om media, economie, banken, het sluiten van het luchtruim, zeestraten, zeeën, havens, door wapens naar Oekraïne te sturen, de deuren te openen voor vrijwilligers uit de hele wereld om daar te gaan (vechten), Oekraïne te steunen, het zogenaamde "Oekraïense verzet" te verheerlijken... U ziet hoe de wereld zich gedraagt.

Wat betreft het meten met twee maten: toen de VS Afghanistan binnenvielen, hoe reageerde de wereld toen op de Amerikanen? Je weet het antwoord. Toen de VS Irak binnenvielen en het in feite (volledig) verwoestten, waarbij honderdduizenden mensen omkwamen, net zoals ze Afghanistan verwoestten en tienduizenden mensen omkwamen, hoe ging de wereld toen met de VS om? En in alle oorlogen die door de Verenigde Staten zijn begonnen, en die de meerderheid van de oorlogen in de wereld vormen, hoe heeft de wereld gereageerd? En hoe gedraagt het zich nu (met Rusland)? Hoe gedraagt zij zich tegenover de Israëlische vijand, deze tijdelijke entiteit, tegenover zijn vroegere en huidige oorlogen tegen de Palestijnen, zijn oorlogen en zijn blokkade tegen Gaza, tijdens de recente slag om het "Zwaard van Al-Quds" (in mei 2021)? Of in de Israëlische oorlogen tegen Libanon, de slachtpartijen die het daar aanrichtte, de 33-daagse oorlog in juli 2006... Hoe heeft de wereld zich gedragen? En hoe gedraagt het zich nu (met het oog op de Russische interventie in Oekraïne)? En wat te denken van de oorlog tegen Jemen, die al 7 jaar aan de gang is en nu zijn 8e jaar ingaat? Jaren van bombardementen, bloedbaden, verwoestingen, kinderen (gedood bij honderden), epidemieën, blokkade, hongersnood, enz. Hoe gaat de wereld hiermee om? Dit punt is duidelijk (met twee maten meten).

We moeten ons dus op deze realiteit baseren om de dingen te begrijpen. We leven in een wereld die alleen de machtigen respecteert.
De VS kunnen, omdat zij machtig, arrogant en hegemoniaal zijn en vele (landen en regeringen die haar onderdanig zijn) bij de nek vasthouden, elke (agressie en) onrechtvaardigheid begaan zonder dat de wereld protesteert. Een van de meest recente daden van onderdrukking door de VS was de inbeslagneming van 7 miljard dollar van de Afghaanse centrale bank op een deposito in de VS. In een handtekening nam Biden de helft van dit geld om aan de slachtoffers van de aanslagen van 11 september te geven - ook al had het Afghaanse volk daar niets mee te maken, dus deze beslissing is totaal ongerechtvaardigd - en zal hij beslissen wat hij met de resterende 3,5 miljard voor Afghanistan zal doen. Met een pennenstreek heeft hij 3,5 miljard dollar gestolen van het Afghaanse volk, dat nu honger lijdt, kou lijdt en in (basis)behoeften voorziet. Heeft iemand in de wereld zijn mond opengedaan (om deze daad te veroordelen)? Dit is pure en simpele diefstal, zo schaamteloos als het maar kan. Niemand durfde zijn mond open te doen! Als een andere staat veel minder had gedaan, zou de hele wereld woedend zijn geweest en zich tegen hem hebben gekeerd - de wereld zou zich tegen dat land hebben gekeerd, en zou zich niet (snel) hebben neergelegd.

Een van de lessen die uit deze gebeurtenissen kan worden getrokken, is het lot van degenen die de wapens neerleggen en ze aan anderen overdragen [verwijzing naar het feit dat Oekraïne in 1994 afstand deed van zijn van de USSR geërfde kernwapenarsenaal, en/of de voortdurende oproepen om Hezbollah te ontwapenen] en vertrouwen op de garanties die door deze of gene mogendheid worden gegeven om zijn veiligheid te waarborgen. Als er dan oorlog uitbreekt, kunnen zij alleen maar om hulp roepen door wapens en steun te vragen.

Maar een van de belangrijkste lessen die uit de gebeurtenissen van vandaag kunnen worden getrokken, is de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten in deze gebeurtenissen, die Zijne Excellentie Imam Khamenei kort voor mijn toespraak in een televisietoespraak heeft bevestigd. De verantwoordelijkheid voor de huidige gebeurtenissen in Oekraïne ligt bij de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben aangezet en de zaken in deze richting geduwd, en hebben nooit gewerkt aan een politieke en diplomatieke oplossing van deze crisis, die (op geen enkele manier) een crisis tussen Rusland en Oekraïne is. Het is een crisis tussen Rusland en Europa, tussen Rusland en de VS, tussen Rusland en de NAVO. De Verenigde Staten hebben niets gedaan om dit te voorkomen, integendeel, zij hebben ALLES gedaan om het zover te laten komen, om het tot een oorlog te brengen. En uiteindelijk zijn degenen die de prijs zullen betalen Oekraïne en het Oekraïense volk, Rusland en het Russische volk, en Europa als we een beetje uitbreiden, terwijl de VS stilletjes ver weg zit, de situatie gadeslaat, aanzet tot (escalatie), wapens stuurt, (vreedzame conflict)oplossingen en onderhandelingen verhindert, voorwaarden stelt, de zaken erger maakt, en de situatie in die richting duwt. Iedereen zal verliezen, maar de VS probeert de winnaar te zijn in deze strijd, en dat terwijl de hele wereld in (groot) gevaar is. De VS hebben (Oekraïne) tot deze oorlog aangezet en geduwd, maar nu laten ze hen in de steek, doen niets meer voor hen dan bidden: Biden heeft opgeroepen om voor Oekraïne te bidden, hij zal wat wapens sturen, wat sancties opleggen, hopen dat God voor de rest zal zorgen, en dan zullen we wel zien.

Het is ook een les voor iedereen, vooral voor hen die vertrouwen hebben in de VS, die hun hoop erop vestigen, die erop vertrouwen. Wij moeten allen weten dat de huidige crisis, haar moeilijkheden en de gevaren die zij voor de gehele wereld inhoudt, in de eerste plaats te wijten zijn aan de Verenigde Staten, (die wij de Grote Satan noemen). Dit moet duidelijk in onze gedachten en in onze positie zijn. […]

Vertaling
openbaararchief.nl