Energatom, Ukrainas nasjonale atomkraft-selskap, har innrømmet via sin styreleder Petro Kotin at Ukraina, helt lovlig, lagret anriket uran til militære formål fram til 2012.

Etter det ble lagrene overført til Russland med hjelp av International Atomic Energy Agency (IAEA).

Fram til nå påstår de ukrainske myndighetene at de hadde overlevert hele lageret til Russland etter at de ble uavhengige i 1991.

Helt fra begynnelsen av den russiske militære operasjonen mot nynazister i Ukraina, har president Volodymyr Zelensky påstått at russiske tropper har okkupert det tidligere sivile atomkraftverket i Tsjernobyl, og bombet et annet i Zaporizhia.

For sin del har den russiske hæren nektet for disse påstandene.

De gikk inn i Ukraina fra Hviterussland. Flere russiske enheter har faktisk gått forbi Tsjernobyl, en ruin som ikke er av noen strategisk interesse.

De okkuperte ikke stedet, men de sikret det.

Den russiske hæren bombet ikke det sivile kraftverket i Zaporizhia. De hadde allerede vært der i to dager da ukrainske spesialstyrker dukket opp for å provosere fram en hendelse. De var ikke inne på kraftverket men i et tilliggende laboratorium.

De russiske militære har nå overtatt Ukrainas 15 atomkraftverk. Elektrisiteten har aldri blitt kuttet. Men den russiske hæren vil sikre at de ukrainske nynazistene ikke kommer nær disse sensitive installasjonene igjen.

President Volodymyr Zelensky, som har innlemmet nynazistiske enheter i landets hær, innrømmet før krigen at landet hans ønsket å skaffe seg atomvåpen.

Ukraina har undertegnet Avtalen om Ikke-spredning av Atomvåpen.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no