13. mars 2022 jevnet den russiske hæren Yavorov militære treningsleir med jorden (bilde) i Vest-Ukraina, den største i Europa. Den ble bygget av sovjeterne for å utføre simuleringsøvelser for en utplassering av kampformasjoner og et stridsvogndivisjonsangrep; de ga den til slutt til Ukraina. NATO brukte den i åtte år til å trene soldater fra det ukrainske territorielle forsvaret, det vil si banderittene (Bandera-tilhengere eller "nynazister," ifølge russisk terminologi).

Siden starten på konflikten harleiren blitt knutepunktet for forsyning av menn og utstyr til den ukrainske hæren. En gigantisk levering, 12. mars, hadde nettopp funnet sted fra Polen og Romania.

Ifølge den russiske hæren ble minst 180 utenlandske leiesoldater drept, noe den ukrainske regjeringen med kraft og overbevisning benektet.

Denne saken illustrerer at:
 I motsetning til NATOs gjentatte påstander, har NATO-soldater vært til stede i Ukraina i åtte år. Utallige bilder kan bli funnet på internett som bekrefter dette faktum.
 Våpnene som ble ødelagt var trolig verdt flere hundre millioner dollar. De ble donert av EU og USA.