Dit korte bericht was verdwenen tijdens de aanval op onze site in het weekend van 5-6 maart 2022. We publiceren het opnieuw

Historisch gezien heeft Oekraïne twee oorsprongen, de ene Scandinavisch en de andere Slavisch. De groepen die zichzelf omschrijven als "Oekraïense nationalisten" verdedigen Oekraïne niet als natie, maar verwijzen naar zijn Scandinavische oorsprong tegen de Russen.

Hoewel de Oekraïense bevolking zowel Russisch als Oekraïens spreekt, maar ook vaak Hongaars (ook bekend als Magyar), is het sinds 1 september 2020 ten strengste verboden om in overheidsdiensten en scholen een andere taal dan het Oekraïens te spreken. Scholen die lesgeven in het Russisch of Magyar zijn gesloten, hetgeen tot officiële protesten van Rusland en Hongarije heeft geleid.

Op 21 juli 2021 heeft president Volodymyr Zelensky de "Wet op de Inheemse Volkeren" uitgevaardigd. Daarin wordt bepaald dat alleen etnische Scandinaviërs, Tataren en Karieten "het recht hebben op het onverkorte genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden" (sic). Daarom kunnen Oekraïners van Slavische afkomst er niet van genieten.

Oekraïense neonazi’s maken veel gebruik van nazisymbolen. Niet alleen het runenschrift van de proto-Germaanse talen, maar ook de getallen 14 en 88. Deze verwijzen naar de 14 woorden van de blanke supremacisten en de initialen van de nazi-groet.

De 14 woorden zijn de slogan van David Lane: "Wij moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veilig stellen". David Lane is een leider van de Orde, een Amerikaanse terroristische organisatie. Hij stierf in de gevangenis in 2007.

Het getal 88 verwijst naar de achtste letters van het alfabet: HH (kort voor "Heil Hitler").

Zo heet de groep die momenteel door de burgemeester van Kiev, voormalig wereldkampioen zwaargewicht boksen Vitali Klitschko, is belast met het opsporen en doden van "saboteurs" onder de etnische Slavische Oekraïners C14 (foto). "C" voor de voormalige "Svyatoslav Hundred" en "14" vo

Vertaling
openbaararchief.nl