Energoatom, het nationale kernenergiebedrijf van Oekraïne, heeft bij monde van zijn president, Petro Kotin, erkend dat Oekraïne tot 2012 illegaal hoogverrijkt uranium voor militaire doeleinden heeft opgeslagen. Deze voorraden zijn toentertijd met de hulp van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) naar Rusland overgebracht. Tot nu toe beweerden de Oekraïense autoriteiten dat zij al hun voorraden bij de onafhankelijkheid in 1991 aan Rusland hadden overgedragen.

Sinds het begin van de Russische militaire operatie tegen de neonazi’s in Oekraïne heeft president Volodymyr Zelensky beweerd dat Russische troepen de voormalige civiele kerncentrale in Tsjernobyl hebben bezet en die in Zaporizjia hebben gebombardeerd (foto).

Het Russische leger ontkende deze informatie. Toen zij Oekraïne binnenkwamen via Biolorusland, passeerden verscheidene Russische eenheden inderdaad Tsjernolyl, een ruïne van geen strategisch belang. Zij bezetten het terrein niet, maar stelden het veilig. Het Russische leger heeft de civiele centrale in Zaporizhia niet gebombardeerd. Het had het reeds twee dagen bezet toen de speciale Oekraïense strijdkrachten een incident kwamen veroorzaken, niet in de fabriek, maar in een laboratorium dat onder hun controle stond. Het Russische leger bezet momenteel alle 15 Oekraïense civiele kerncentrales. Zij heeft de elektriciteit nooit afgesloten, maar ziet erop toe dat de Oekraïense neonazi’s deze gevoelige installaties niet saboteren.

President Volodymyr Zelensky, die neonazistische eenheden in het leger van zijn land heeft opgenomen, sprak vóór de oorlog over de wens van zijn land om kernwapens te verwerven.

Oekraïne heeft het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) ondertekend.

Vertaling
openbaararchief.nl