In de zijlijn van de Chinees-Amerikaanse top in Rome op 15 maart 2022 oefenden de Verenigde Staten zeer sterke druk uit op de Heilige Stoel. Zij willen van het conflict in Oekraïne een godsdienstoorlog maken.

De Straussianen [1], samen met Bernard Lewis tijdens het presidentschap van George H. Bush (de vader), stelden zich voor de moslims tegen Rusland te mobiliseren. Deze doelbewuste strategie werd later door Lewis’ assistent, Samuel Huntington, voorgesteld als een uitgemaakte zaak: de botsing der beschavingen.

Deze strategie, die werd toegepast in Bosnië-Herzegovina en Tsjetsjenië, is echter ondoeltreffend in Oekraïne, waar beide partijen christen zijn. De Straussianen willen dus de scheiding tussen katholieken en orthodoxen doen herleven. Daartoe wilden zij de theologie die rond de visioenen van Fatima was ontwikkeld, nieuw leven inblazen.

Tijdens de jaren 1930 en de Tweede Wereldoorlog was de antislavische en antisemitische "nationalist" Stepan Bandera een Uniate, d.w.z. een Grieks-katholiek, die een orthodoxe ritus celebreerde, maar wel gelieerd was aan Rome.

Drie jaar geleden hebben de Straussianen de Oekraïens-Orthodoxe Kerk opgeblazen door een Oekraïens-Orthodoxe (autocefale) Kerk te stichten, die niet door de Patriarch van Moskou wordt erkend, maar door de Patriarch van Constantinopel [2].

In 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog en net na de Russische Revolutie, beweerden drie Portugese zieners een boodschap te hebben ontvangen van de Maagd Maria. Zij zei tot hen: "Jullie hebben de hel gezien waar de zielen van de arme zondaars heengaan. Om hen te redden, wil God in de wereld de devotie van mijn Onbevlekt Hart vestigen. (...) De oorlog zal eindigen, maar als de mensen niet ophouden God te beledigen, zal onder het bewind van Pius XI een nog ergere oorlog beginnen. Wanneer gij een nacht ziet, verlicht door een onbekend licht, weet dan, dat dit het grote teken is, dat God u geeft, dat Hij de wereld zal straffen voor haar misdaden, door middel van oorlog, hongersnood en vervolging tegen de Kerk en de H.Vader. Om dit te voorkomen zal ik op de eerste zaterdagen van de maand komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en om de herstelcommunie. Als aan mijn verzoeken gehoor wordt gegeven, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goeden zullen worden gemarteld, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, vele naties zullen worden vernietigd. Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij opdragen, dat zich zal bekeren, en de wereld zal een zekere tijd van vrede krijgen."

Op 24 maart 2022 komt president Joe Biden naar Europa om een speciale top van de staatshoofden en regeringsleiders van het Atlantisch Bondgenootschap tegen Rusland voor te zitten.

Paus Franciscus zal de volgende dag, 25 maart, om 17.00 uur (12.00 uur Washington-tijd; 18.00 uur Kiev-tijd; 19.00 uur Moskou-tijd) Oekraïne en Rusland toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, overeenkomstig de wens van de zieners van Fatima. Rusland zal, volgens de boodschap uit Fatima, worden voorgesteld als de onruststoker. De strijd ertegen zal een religieuze plicht worden voor katholieken.

Gelovigen die deelnemen aan godsdienstoorlogen verliezen elk vermogen tot rede en geven blijk van een ongeëvenaarde vastberadenheid en wreedheid. Twintig jaar lang heeft de moslimwereld de prijs betaald. De christelijke wereld staat op het punt te volgen.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Rusland verklaart de oorlog aan de Straussianen”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 8 maart 2022.

[2Washington ready to blow up the Orthodox Church”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 28 September 2018.