Folkerepublikken Donestk kunngjorde at de drepte tre amerikanske instruktører - kaptein Michael Hawker, løytnant Logan Shrum og løytnant Cruz Toblin - under slaget ved Marinka. Identiteten deres kunne fastslås ved å søke i ryggsekkene deres.

I desember 2021 hadde Pentagon sendt instruktører til Ukraina for å undervise i «ikke-tradisjonelle kampmetoder». Offisielt hadde de blitt trukket ut ved starten av konflikten

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no