Transcipt van de Video, opgenomen op 25 maart 2022

Thierry Meyssan: Ik zal proberen met u niet over de oorlog in Oekraïne te spreken, maar over de Nieuwe Wereldorde die de Verenigde Staten voor uw ogen - maar zonder dat u het beseft - aan het organiseren zijn, terwijl deze oorlog in Oekraïne plaatsvindt.

Allereerst moet u weten dat het beeld van de media sinds medio februari volledig vertekend is, omdat deze media niet alle feiten melden, maar alleen de boodschappen die de NAVO wil overbrengen. Sinds half februari zijn we allemaal "eenogig", we zien maar de helft van de dingen en daarom interpreteren we ze verkeerd.

Het tweede om in gedachten te houden is dat je gevoelens worden gemanipuleerd. Elke dag zien wij Oekraïners lijden - het is zeker verschrikkelijk en wij moeten hen helpen, het is een menselijke plicht hen te helpen. Maar dit lijden plaatst hen niet aan de kant van het gelijk. Lijden en gelijk hebben zijn twee verschillende dingen.

Laten we de feiten eens op een rijtje zetten

Deze oorlog is niet begonnen op 24 februari met de Russische interventie, maar een paar dagen eerder, op 18 februari, met de interventie van de Verenigde Staten, een interventie waarover niemand u iets heeft verteld.

Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die 57 staten verenigt - zij werd opgericht tijdens de Koude Oorlog en alle Europese staten zijn lid, evenals niet-Europese staten zoals de Verenigde Staten - trekt niemand de neutraliteit van de OVSE in twijfel, die verklaarde dat er weliswaar niet gevochten werd in Oekraïne, maar dat op 18 februari de strijd tussen de Oekraïense provincies van Donbass en het andere deel van Donbass hervat werd.

De OVSE zegt niet dat het Oekraïense leger het gedaan heeft, alleen dat het het Oekraïense leger zou kunnen zijn. De bombardementen op de Oekraïense bevolking van Donbass begonnen op 18 februari. Op de dag van 18 februari werden 1400 granaten afgevuurd [op de bevolking]!

Op die dag begon een oorlog! En in een paar uur, in minder dan de volgende 2 dagen, vluchtten ongeveer 100.000 Oekraïners uit Donbass van de contactlijn. Ze trokken zich terug naar het binnenland van de Donbass of helemaal naar Rusland. En Rusland deed niets anders dan reageren op deze aanval.

Deze aanval bleef daar niet toe beperkt. De Oekraïners gedroegen zich als iemand die met een rode lap voor een stier zwaait. De volgende dag, 19 februari, kondigde president Zelensky op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München, waar de politieke leiders van de lidstaten van de NAVO bijeenkomen, aan dat hij de atoombom wilde bemachtigen om Rusland te kunnen bedreigen.

Vanuit Moskou gezien trekt Oekraïne ten strijde tegen Rusland en kondigt aan dat het de atoombom wil bemachtigen.

Het was duidelijk dat er een Russische reactie zou komen. Rusland moest zijn burgers beschermen en u u weet waarschijnlijk dat in 2014 de burgeroorlog in Oekraïne begon ... en het is een burgeroorlog omdat we praten over Oekraïners die andere Oekraïners bevechten! En in de afgelopen 8 jaar heeft deze oorlog volgens de Kievse regering minstens 13.000 levens geëist, minstens 13.000 doden... burgers! naast de duizend militairen, volgens Kiev.

Volgens de Russische regering, die een officiële onderzoekscommissie heeft ingesteld en daar onderzoek naar heeft gedaan, zijn er geen 13000 maar 22000 burgers gedood. In ieder geval hebben we al een slachtpartij in deze regio [de Donbass], waar niemand last van schijnt te hebben.

Nu kom ik terug op iets wat ik eerder zei.

Rusland heeft de afgelopen acht jaar het Russische staatsburgerschap verleend aan bijna de gehele bevolking van de Oekraïense Donbass, die in hun dagelijks leven en van kinds af aan Russisch spreekt; een bevolking die de regering in Kiev nu verbiedt Russisch te spreken op scholen en in overheidsdiensten, hoewel dit altijd was toegestaan. Daarom heeft de Moskouse regering deze bevolking vanaf 24 februari militair gesteund.

Maar het belangrijkste is om de context te begrijpen.

Waarom hebben de Verenigde Staten Kiev bewapend om de Donbass aan te vallen?

Het is heel eenvoudig. Sinds een tiental jaren wordt het overwicht van de Verenigde Staten bedreigd door de opkomst van Rusland en China.

Op het Voltaire Netwerk verklaren wij reeds lang dat de eerste militaire macht niet langer de Verenigde Staten zijn, maar Rusland.

Dat staat sinds 2018 absoluut vast, maar de Verenigde Staten weigeren het te erkennen, ondanks het feit dat op het slagveld – met name in Syrië - is gebleken dat het Russische leger tactisch superieur is aan de legers die de door de Verenigde Staten gesteund worden.

Hun technologieën zijn niet met elkaar te vergelijken. De Amerikaanse technologie is 30 jaar oud. Het is volledig verouderd.

De Russen hebben een compleet vernieuwd leger en hebben hun personeel veranderd. Het leger dat ze erfden van de Sovjet-Unie was... een stelletje alcoholisten. Vandaag zijn het jonge mensen met een zeer goede opleiding die in situaties van echte oorlog tegen de jihadisten - de jihadistische legers - gevochten hebben in Syrië!
Economisch gezien heeft China de Verenigde Staten allang ingehaald, die nu alleen nog maar consument zijn en geen producent.

De Verenigde Staten, die zich bedreigd voelen, hebben dus zelf het " Thucydides complex" uitgeroepen. Thucydides is een historicus van het oude Griekenland die de confrontatie tussen Sparta en Athene beschreef. Sparta heerste over geheel Griekenland, maar Athene - dat inferieur was - begon een imperium in het buitenland te ontwikkelen, zodat Athene een economische invloed had die Sparta niet langer had en oorlog tussen de twee steden onvermijdelijk werd.

Amerikaanse politieke wetenschappers hebben ons verteld... zij hebben ons verteld .... al een tiental jaren... dat een oorlog tussen de Verenigde Staten enerzijds en Rusland en China anderzijds onvermijdelijk zou worden. Er zijn zelfs mensen in het Pentagon die verklaren dat deze oorlog al had moeten uitbreken en dat hij gepland was voor 2015.

De Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren in heel Midden- en Oost-Europa troepen en wapens gestationeerd. Daarmee hebben zij enerzijds het Duitse herenigingsverdrag en anderzijds de in het kader van de OVSE aangenomen verklaringen van Istanboel en Astana geschonden.

Laten we dit goed begrijpen. Rusland is een enorm land, qua oppervlakte is het het grootste land ter wereld. Om zichzelf te verdedigen... Rusland kan zijn grenzen niet verdedigen, daar heeft het niet genoeg troepen voor. Het is een kleine bevolking in een enorm land. Om zich te verdedigen, gebruikt Rusland de verschroeide aarde techniek. Wanneer een indringer op zijn grondgebied komt, trekt [Rusland] zijn bevolking zo ver mogelijk terug - op zijn enorme grondgebied - en brandt zijn eigen steden plat, zodat de indringer zich daar niet kan voeden. Daarom moeten de indringers alles vervoeren wat ze nodig hebben als ze willen doorstoten. Het is een logistieke uitdaging die onmogelijk op te lossen is. Napoleon en Hitler faalden.

Om [dit probleem op te lossen] brengen de Verenigde Staten troepen en wapens naar Midden- en Oost-Europa.

Rusland zei: "Dat kun je niet doen met het oog op waar je mee instemde toen je Duitsland herenigde. Je hebt geen recht om de NAVO uit te breiden naar het oosten."
Maar [de Verenigde Staten] deden het toch.... bij verschillende gelegenheden.

Rusland bestrijdt niet dat de landen van Midden- en Oost-Europa een bondgenootschap met de Verenigde Staten kunnen aangaan. Ze staan in hun recht. Het is het recht van elke staat. [Rusland] stelt dat voor Oekraïne ook niet ter discussie.

De vraag is of Oekraïne Amerikaanse militaire bases kan herbergen. Dat is iets heel anders.

Daarom besloot generaal de Gaulle, als president, de NAVO-troepen van Frans grondgebied te verdrijven - er waren Amerikaanse bases in Frankrijk, maar die zijn er niet meer. Maar dat weerhield generaal de Gaulle er niet van om het bondgenootschap met de Verenigde Staten in stand te houden. Frankrijk heeft altijd het Noord-Atlantisch Verdrag ondertekend. Maar het was niet altijd een lid van het geïntegreerde commando. De Franse strijdkrachten stonden niet altijd onder het bevel van een Amerikaanse generaal, zoals nu het geval is.

Laten we teruggaan naar wat ik zei over Rusland en China.

Zij hebben fundamenteel andere culturen dan de Angelsaksische cultuur. De Chinezen, bijvoorbeeld, verklaren dat zij niet met de Verenigde Staten willen concurreren. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd! Ze concurreren niet!

[De Chinezen] zeggen: "We willen een win-win relatie. "

Dit wil niet zeggen dat het een commerciële wedstrijd is. Het betekent niet dat elk, wanneer het een contract tekent, geen persoonlijk belang heeft bij dat contract. Niets van dat alles! Het is een verwijzing naar de Chinese geschiedenis.

China is eerst en vooral een gigantische, gigantische bevolking! De keizer van China kon niet alles weten wat van belang was voor bepaalde groepen personen aan het andere eind van zijn grondgebied en liet het bestuur van het grondgebied in handen van regionale gouverneurs.

Zo werkt het nog steeds in China! De regering in Peking weet niet wat er in de verschillende regio’s gebeurt. Er is sprake van aanzienlijke decentralisatie. Er is geen land meer gedecentraliseerd dan China!

Maar wanneer de Keizer iets verordende, moest hij nagaan of elk van de regionale gouverneurs de betekenis zou begrijpen van wat hij had verordend. Want als een gouverneur dacht dat het geen betekenis had voor zijn provincie, begon hij geen aandacht te schenken aan andere decreten en erkende hij dus het gezag van de keizer niet. Wanneer de keizer dus iets verordende dat in deze of andere provincies niet van toepassing was, verleende hij de gouverneur van die provincie iets extra’s opdat hij het keizerlijk gezag zou blijven eerbiedigen.

Ik leg dit alles uit omdat Rusland en China een multipolaire wereld willen, een wereld waarin geen enkele mogendheid over de anderen beslist, maar waarin elke mogendheid voor zichzelf beslist.

Washington wil integendeel de heerschappij van de Verenigde Staten over de wereld behouden, zodat de beslissing uitsluitend bij haar ligt en bij niemand anders.

Wat doen de Verenigde Staten in het licht van het conflict dat zij zelf in Oekraïne hebben georganiseerd?

Het verdeelt de wereld in twee delen. Rusland wordt uitgesloten van alle intergouvernementele organisaties. Dit begint met de Wereldhandelsorganisatie [WTO] en zal eindigen met de Verenigde Naties [VN]. De VN-statuten staan dat natuurlijk niet toe, maar de Verenigde Staten trekken zich daar niets van aan en zullen koste wat het kost proberen te doen wat zij willen.

Dit proces begon met de verklaring dat de handel met Rusland moest worden beëindigd. Wel, stop de handel met Rusland.... Het is bijvoorbeeld niet zo dat Renault zojuist heeft besloten zijn fabriek in Moskou te sluiten.

Maar Renault had zijn fabrieken in Iran al gesloten toen het te horen kreeg dat het dat moest doen, en het was een economische ramp, een economische ramp voor Renault. Maar Amerika kan het niet schelen! Zij wil dat de Europese Unie een economische schok te verwerken krijgt, zodat de Europese Unie gedwongen wordt de overheersing van de Verenigde Staten te aanvaarden.

Paul Wolfowitz heeft dit 30 jaar geleden, in 1991, heel goed uitgelegd. Deze "Straussiaan" [leerling van de filosoof Leo Strauss], die later de nummer 2 van het Pentagon werd, legde uit dat de echte vijand van de Verenigde Staten - in die tijd waren Rusland en China niet erg - de Europese Unie was en dat voorkomen moest worden dat de Europese Unie politiek en economisch onafhankelijk zou worden.

Na verloop van tijd ontwikkelde de Europese Unie zich economisch een beetje, maar niet veel, terwijl Rusland en China een verbazingwekkende groei kenden. Dus nu willen de Verenigde Staten het bestaan van Rusland - en zeer binnenkort het bestaan van China - uit onze gedachten bannen en de Europese Unie eronder houden.

Kijk naar de gevolgen van alle economische en financiële sancties die al zijn aangenomen! Ze zijn niet "tegen Rusland". Ze zijn tegen de Europese Unie.
De beurs van Moskou was gesloten sinds 25 februari - de dag na de Russische interventie in Oekraïne. Hij is gisteren, 24 maart, weer opengegaan en we weten dus hoe de Russische economie op deze sancties heeft gereageerd. Wat je ziet is dat alle buitenlandse dienstverlenende activiteiten, vooral Russische internationale banken, zijn ingestort.

Maar de produktie-activiteiten in Rusland, daarentegen, ontwikkelden zich!

Met andere woorden, gisteren is de Moskouse beurs niet ingestort. Integendeel! Het is gestegen, met 4,5% [1]. Dit is geen kleinigheid!

De Verenigde Staten gaan niet alleen Rusland uit internationale organisaties zetten. Wat ze willen is Rusland uit onze gedachten rukken!

Stel je voor. Ze sloten oligarchen uit die op de stranden van Zuid-Frankrijk woonden. Wat voor relatie hadden ze met Vladimir Poetin, die hen allemaal veracht? Geen enkele! Maar ze willen niet dat er Russische gasten op de stranden van Zuid-Frankrijk liggen. Dat is alles!

Ik verdedig deze mensen niet. Ze interesseren me helemaal niet. Maar ze hebben niets te maken met wat er gebeurt. Wat hen [in het Westen] wordt aangedaan is onwettig.

En dat zal niet alles zijn. Dan komt de onderdrukking van alle verwijzingen naar de Russische cultuur in het Westen. Merk op dat Russische dirigenten worden geweerd... die niets met de regering te maken hadden! En die misschien zelfs tegen het beleid van Vladimir Poetin zijn geweest! Maar dat doet er niet toe! En ze mogen geen concerten meer geven.

Op dit moment hebben de grote universiteiten van Amerika verboden om Solzjenitsyn, die beschouwd werd als een held tegen de Sovjet-Unie, te bestuderen. Het is zelfs verboden het werk van Dostojevski, een schrijver uit het tsaristische tijdperk, te bestuderen.

Er wordt een nieuwe, zuiver westerse wereldorde opgebouwd. Laat je vooral niet misleiden!

We moeten mensen blijven. We moeten bevriend blijven met Russen en Chinezen.

Denk niet dat de Chinezen dat zullen laten gebeuren. De Chinezen hebben heel goed begrepen dat dit nu met Rusland begint en dat daarna hetzelfde met hen zal gebeuren.

Gisteren gingen er in de NAVO stemmen op om Rusland uit de WTO, de Internationale Handelsorganisatie, te zetten. Maar 2 dagen eerder had China nee gezegd; dat niets zoiets toelaat.

De Chinezen weten dat na de Russen, zijzelf onder het Westers imperialisme zullen lijden. De geschiedenis heeft hen dat al geleerd, en zij zullen niet toestaan dat het opnieuw gebeurt.

Dus behoud alle vrienden die u misschien in Rusland en China hebt.

Tot ziens.

Vertaling
openbaararchief.nl