تمام اسرای خارجی گروهای باندراس از درون کشتی ها ، توسط نیروهای نظامی روسیه آزاد شدند .

گروهای باندراس چندین هزار اسیر که اکثراََ‌ از دانشجویان هندی و کارگران افریقایی تشکیل شدند ، خارج از چارچوب عملیاتی نظامی روسیه دستگیر نمودند .

ترجمه توسط
Ruslan Spiridonoff