De geallieerden hebben de voorwaartse aanwezigheid van de NAVO in Estland, Letland, Litouwen en Polen versterkt, en een aan de situatie aangepaste troepenmacht in het Zwarte-Zeegebied ontwikkeld. Aanvullende multinationale gevechtsgroepen zijn opgericht in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije.

Volgens Ruslan Kosygin, plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de Wit-Russische strijdkrachten, is er sprake van een aanzienlijke troepenopbouw aan het oostfront van de NAVO nu de in Europa gelegerde Amerikaanse troepen zich naar de VS hebben teruggetrokken. Alles is in gereedheid voor een geallieerde militaire confrontatie tegen Rusland, maar zonder Amerikaanse troepen.

Vertaling
openbaararchief.nl