Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov har utfordret samfunnets definisjon på anti-semittisme.

Han angriper påstanden om at det er umulig å være både jøde og anti-semitt.

I et intervju på italiensk fjernsyn kom han med denne kommentaren:

«Zelensky sier at de (den ukrainske regjeringen) ikke kan være nazister siden han er jøde. Kanskje tar jeg feil, men også Hitler hadde jødiske forfedre. Så det betyr ingenting».

«Kloke folk blant jødene sier at de verste anti-semittene viser seg å være jødene selv»

«Ingen familier er uten korrupte, som vi (russere) sier».

Beskyldningen om at Hitler hadde jødisk blod var vanlig på 1920-tallet. Men det har aldri blitt bevist.

Lavrovs uttalelse har ført til en rasende reaksjon fra hans israelske motpart, Yair Lapid:

«Utenriksminister Lavrovs bemerkning er både utilgivelig og opprørende, men også en forferdelig historisk feiltakelse», twitrer han.

«Jødene drepte ikke hverandre under Holocaust. Dette er det verste eksemplet på rasisme, mot jøder - å beskylde jødene selv for å være anti.semitter».

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no