Op 13 mei 2022 heeft de Russische Federatie aan de Veiligheidsraad nieuw bewijsmateriaal voorgelegd betreffende militaire onderzoeksprogramma’s van de VS in Oekraïne.

Het gaat onder meer om biologische experimenten die zonder hun medeweten zijn uitgevoerd op Oekraïense geesteszieken in psychiatrisch ziekenhuis nr. 1 (dorp Streletchye, regio Charkov) en het opzettelijk gebruik van een tuberculoseverwekker om de bevolking van het district Slavianoserbsk (Volksrepubliek Lugansk) te besmetten.

Uit de door Rusland in beslag genomen documenten blijkt dat vier farmaceutische reuzen, Pfizer, Moderna, Merck en Gilead, bij de experimenten betrokken waren.

In een videoverbinding zei de onder-secretarisgeneraal voor Ontwapening bij de VN, Thomas Markram, dat zijn organisatie geen weet had van deze programma’s en zich er zelf niet mee bezig kon houden. Hij riep de deelnemers op om de kwestie vreedzaam op te lossen volgens de procedures van de artikelen V en VI van het Handvest.

De ambassadeurs van de NAVO-landen ontkenden allen de Russische beschuldigingen en verwierpen het als desinformatie.

Integendeel, de Chinese ambassadeur Dai Bing zei dat deze beangstigende elementen de bezorgdheid van de gehele internationale gemeenschap moeten wekken.

Volgens de Amerikaanse pers werd het programma voor biologisch militair onderzoek van het Pentagon in Oekraïne georganiseerd door het bedrijf Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), dat is opgericht door Hunter Biden (zoon van president Joe Biden) en Christopher Heinz (schoonzoon van John Kerry).

Vertaling
openbaararchief.nl