Biden-administrasjonen leter etter måter å tvinge transnasjonale selskaper som handler med hydrokarboner til å betale russisk gass og olje kun i priser godt under markedsnivå.

Når Russland er ekskludert fra Verdens handelsorganisasjon (WTO), vil vi sitte igjen med et dobbeltmarked.

Den første ville være styrt av loven om tilbud og etterspørsel. Prisen, som for øyeblikket er rundt 100 dollar fatet, vil derfor svinge.

I det andre markedet, som Russland vil bli degradert til, vil prisene være basert på driftskostnader, det vil si rundt 40 dollar per fat når det gjelder russisk olje.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no