Er is zojuist een nieuw document uit de Britse archieven gehaald. Het is gedateerd 6 maart 1991 en komt uit een dossier over de onderhandelingen tussen het VK, Duitsland en Frankrijk. Het dateert van kort voor de "Wolfowitz Doctrine", d.w.z. het binnendringen van de Straussianen in de top van de Amerikaanse regering.

Het getuigt van:
– het verzet van de regering van John Major tegen de verzoeken van Oost-Europese landen (Polen, Hongarije en andere) om lidmaatschap van de NAVO en veiligheidsgaranties ;
– De toezeggingen van Duitsland tijdens de herenigingsonderhandelingen om de NAVO niet uit te breiden ten oosten van de rivier de Elbe;
– de onwil van de regering Major om de NAVO de vrede in Oost-Europa te laten waarborgen, ondanks haar vrees voor mogelijke oorlogen tussen de Oost-Europese landen, alsmede voor het aanwakkeren van een revanchistische geest in Rusland.

In het document wordt geadviseerd niet met de Oosteuropese landen als groep te spreken, maar bilaterale betrekkingen te ontwikkelen. Zij stelt voor bilaterale discussieorganen op te richten en te onderhandelen over bilaterale verdragen gebaseerd op het beginsel van non-agressie.

Vertaling
openbaararchief.nl

titre documents joints


(PDF - 621.9 kio)