Overeenkomstig het Verdrag van Montreux (1936) heeft Turkije onlangs de NAVO-schepen die deelnemen aan de oefening Ramstein Legacy 2022 verboden de zeestraat te passeren.

Dit verbod toont aan dat Turkije de oefening niet alleen ziet als een experiment in de interoperabiliteit van de NAVO-strijdkrachten, maar ook als een rol in de oorlog in Oekraïne. Het is van mening dat het toestaan van deze armada zijn eigen veiligheid in gevaar zou brengen.

De Turkse president had op 30 mei met zijn Russische ambtgenoot getelefoneerd.

Vertaling
openbaararchief.nl