De president van de Islamitische Republiek Iran, Ibrahim Raissi, viert de eerste verjaardag van zijn verkiezing. Hij beloofde de Amerikaanse sancties op te heffen door een nieuw nucleair akkoord met de VS te ondertekenen, de huisvestingsproblemen op te lossen, de corruptie te bestrijden, de werkloosheid terug te dringen en de economische crisis op te lossen.

Helaas hebben de VS geen haast met het sluiten van een nieuwe overeenkomst; de sancties worden gehandhaafd; er worden weinig woningen gebouwd; de corruptie is onveranderd; de werkloosheid houdt aan; de inflatie is weliswaar gedaald van 40% naar 38%, maar voor olie en brood is zij opgelopen tot 300%. Bijna 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De demonstraties zijn hervat, waarbij sommige demonstranten "Dood aan de dictator" scandeerden.

Ibrahim Raissi wordt beschouwd als de meest waarschijnlijke opvolger van de leider van de revolutie, Ayatollah Ali Khamenei. Gezien de economische impasse is het onwaarschijnlijk dat de positie van de leider zal worden gehandhaafd.

Vertaling
openbaararchief.nl