Elengy

De Europese Raad heeft nieuwe sancties tegen Rusland uitgevaardigd, waardoor in feite een embargo op de invoer van Russische olie wordt opgelegd. Terzelfder tijd kondigde de Italiaanse minister van ecologische overgang, Roberto Cingolani, aan: "Een Russisch gasembargo is op handen". Het boemerangeffect van de sancties tegen Rusland op de Italiaanse economie blijkt uit de meest recente gegevens van het Istat (Italiaans Nationaal Instituut voor de Statistiek): in één jaar tijd is de energieprijs in Italië met 72,5% gestegen. Als gevolg daarvan is het tekort op de Italiaanse energiebalans in één jaar tijd met rum 5 miljard euro gestegen, van minder dan 3 tot meer dan 8 miljard euro. De energiecrisis zal verergeren door het geplande Russische gasembargo.

Maar minister Cingolani heeft al een remedie klaar: Russisch gas vervangen door vloeibaar aardgas (LNG) dat uit andere gebieden wordt ingevoerd (voornamelijk de VS, het Midden-Oosten en Afrika). Om de invoer te bespoedigen - zo deelde hij de Kamer mee - zullen drijvende hervergassingsinstallaties op grote schepen worden geïnstalleerd in de havens van Piombino, Ravenna en andere. De gasschepen zullen daar voortdurend aankomen. Zij zullen het LNG overbrengen naar de drijvende hervergassingsinstallaties. Dit is een zeer riskante operatie: het LNG is een gas dat 600 maal wordt samengeperst bij -161° C, dat vervolgens door de verdampingsinstallaties met behulp van enorme hoeveelheden zeewater weer op kamertemperatuur wordt gebracht. Een toevallige lekkage bij deze operatie kan rampzalige gevolgen hebben. Om deze reden schrijven de internationale veiligheidsnormen voor dat hervergassingsinstallaties ver verwijderd moeten zijn van alle commerciële zeeactiviteiten of bewoonde centra.

Deze normen worden volledig genegeerd in het plan van de regering, gepresenteerd door minister Cingolani, dat zich reeds in de uitvoeringsfase bevindt. Het ernstige risico waaraan de bevolking wordt blootgesteld, wordt bevestigd door het feit dat op minder dan 100 km van de haven van Piombino, waar de hervergassingsinstallatie zal worden afgemeerd, een andere in bedrijf zijnde hervergassingsinstallatie op 22 km van de kust in zee ligt, waaromheen om veiligheidsredenen een uitgestrekt zeegebied is verboden voor de scheepvaart en alle andere activiteiten.

Vertaling
openbaararchief.nl
Bron
Grandangolo