به هنگام مصاحبه ای در فاکس نیوز ، سخن گوی پنتاگون آدمیرال جان کیربی اعلام کرد : دولت بایدن پیش آغاز شورشها به کشور اوکراین سلاح فرستاده . نخستین بار یک میلیارد دلار سلاح کشتار جمعی فرستاده . سپس ایالات متحده ، کانادا، انگلستان ، و سایر متحدینش جنگ اوکراین را آماده کردند .

«Biden administration sent weapons to Ukraine ’well before’ invasion: Pentagon press secretary», Your World, Fox News, May 10, 2022.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian