Lederne for de tre store landene i EU, Mario Draghi (Italia), Emmanuel Macron (Frankrike) og Olaf Scholz (Tyskland) besøkte president Volodymyr Zelensky (Ukraina) i Kiev.

Alle tre har offentlig oppfordret Ukraina til å få status som kandidatstat uten forsinkelser, med tanke på at Ukraina kan bli medlem av EU.

De tre mennene bekreftet sin støtte til Ukraina, men var forsiktige med å nevne en «russisk tilbaketrekning».

Ifølge Die Welt presset de tre stats- og regjeringssjefene også privat på Ukraina for å forhandle en rask vei ut av krisen med Russland. Tyskland, Frankrike og Italia sliter med store konsekvenser som følge av krigen og har ikke råd til at den varer.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no