Rettssaken mot den amerikanske statsborgeren Majid Khan, som var kurer for al-Queda i Pakistan, startet på den illegale US Navy basen i Guantanamo. Ved denne anledningen ga han vitneprov om behandlingen han var utsatt for etter å ha blitt ulovlig bortført i Pakistan i mars 2003.

Dette er første gang en amerikansk militær domstol får høre denne typen vitneforklaring. Alle de omtalte gjerningene ble utført av amerikanske tjenestemenn.

Majid Khan beskrev mer spesifikt hvordan han ble hengt naken fra en takbjelke og oversprøytet med isvann i tre dager, utsatt for «waterboarding» gjentatte ganger, i tillegg til overdøvende musikk, voldtekt og sult -alt sammen under oppsyn av leger. Denne tortureringen foregikk uavbrutt, gjennom tre år, i flere forskjellige fengsler, et av dem var fullstendig mørklagt og uten toaletter. Torturen fortsatte ved hans internering i Camp 7 på Guantanamo-basen til oktober 2007.

Ingen militærdommere bestred hans vitneprov under høringen.

Oversettelse
Henning Nielsen

titre documents joints


(PDF - 1.3 Mio)