De besprekingen tussen de Islamitische Republiek Iran en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) zijn vastgelopen.

Alle door Israël aan de IAEA verstrekte informatie is ontkend, op één na: er zijn sporen van verwerkt natuurlijk uranium en licht verrijkt uranium op de site van Turquzabad. Volgens Tel Aviv bevond zich daar in 2003 een nucleaire onderzoekslocatie. Volgens Teheran is deze verklaring een zionistische nonsens en is de enige mogelijke verklaring dat Israëlische agenten deze plaats hebben besmet alvorens deze te onthullen.

De vraag is belangrijk omdat, indien Israël gelijk zou hebben, dit zou bewijzen dat de Iraniërs op een bepaald ogenblik het militaire nucleaire programma van Sjah Reaza Pahlevi, dat zij in 1988 hadden opgegeven, hebben hervat.

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - alle partijen bij de JCPOA - zijn gefixeerd op dit anekdotische punt, dat de JCPOA-onderhandelingen blokkeert. Op deze manier kan president Biden van gedachten veranderen zonder terug te hoeven krabbelen.

Vertaling
openbaararchief.nl