De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) werd in 1973 opgericht bij de akkoorden van Helsinki. Hij kan alleen besluiten nemen met eenparigheid van stemmen. Het is derhalve uitsluitend een neutraal forum voor alle staten van het Europese continent om met elkaar van gedachten te wisselen met het oog op het behoud van hun veiligheid.

Tijdens de speciale Russische militaire operatie in Oekraïne werden echter meerdere OVSE-functionarissen in Donbass op heterdaad betrapt op spionage. Ze werden verbannen [1].

De Parlementaire Vergadering van de OVSE zal haar 29e jaarvergadering houden van 2 tot en met 6 juli 2022 in Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Londen heeft de Russische delegatie zojuist de nodige visa geweigerd om deze zitting bij te wonen, met als argument dat al haar leden onderworpen zijn aan EU-sancties wegens hun steun aan de invasie van Oekraïne door hun land.

Dit besluit is in strijd met de verklaring van deze assemblee van 2016, waarin van de lidstaten wordt verlangd dat zij "visa of vergunningen voor toegang tot hun grondgebied afgeven, ten minste voor de duur van de evenementen". Het belemmert de goede werking van de OVSE. De Commissie Internationale Zaken van de Raad van de Russische Federatie heeft te kennen gegeven dat zij onder deze omstandigheden besluiten die in haar afwezigheid door deze Vergadering worden genomen, niet zal erkennen.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1« OSCE expelled from Lugansk for spying », Voltaire Netwerk, 14 april 2022.