Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ble opprettet i 1973 ved Helsingfors-avtalen. Den kan bare ta beslutninger ved enstemmighet. Det er per definisjon et nøytralt forum som lar alle europeiske stater diskutere seg imellom angående beskyttelse av deres sikkerhet.

I løpet av den spesielle russiske militæroperasjonen i Ukraina ble imidlertid nye OSSE-tjenestemenn tatt i Donbass i ferd med å spionere. De ble utvist av presidenten i Folkerepublikken Lugansk [1].

OSSEs parlamentariske forsamling vil holde sitt 29. årsmøte fra 2. til 6. juli 2022 i Birmingham (Storbritannia). London har nettopp nektet de nødvendige innreisevisumene til den russiske delegasjonen, og dermed forhindret den fra å delta i diskusjonene, med den begrunnelse at alle medlemmene er underlagt EU-sanksjoner på grunn av deres støtte til deres lands invasjon av Ukraina.

Denne avgjørelsen er i strid med erklæringen som ble vedtatt på OSSE-forsamlingen i 2016, som krever at medlemslandene utsteder "visum eller autorisasjoner som er nødvendige for å reise inn på territoriet til deres land, i det minste så lenge arrangementet varer". Det hindrer OSSEs korrekte funksjon. Utvalget for internasjonale anliggender i Rådet for Den Russiske Føderasjon har gjort det kjent at den under disse omstendighetene ikke vil anerkjenne beslutningene som er tatt av denne forsamlingen i dens fravær.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no