Den russiske hærens kjøp av to franske CAESAR selvdrevne kanoner fra de ukrainske væpnede styrker for en beskjeden sum av 120 000 dollar har avdekket eksistensen av en forhandlingskanal mellom ukrainske tjenestemenn og Moskva.

De russiske hemmelige tjenestene er kun interessert i avansert bevæpning, etter å ha anskaffet og undersøkt de vanligste materialene. De har dermed siktet seg inn på å skaffe prøver av de USA-produserte M142 HIMARS flere rakettkastere. Forhandlinger gjennomføres direkte med den ukrainske SBU.

Når de er anskaffet, blir disse våpnene demontert og studert av russiske militæringeniører.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no