Trafikken mellom den russiske føderasjonen og Kalini-enklaven er blitt brutt. Litauen mener dette er i samsvar med Europa-Unionens sanksjoner mot Russland.

Både linjene gjennom den polske Suwalki-korridoren og jernbanelinjene gjennom Litauen er blitt avbrutt.

Men internasjonale avtaler påla både Polen og Litauen å sørge for forsyninger til Kaliningrad.

En diskret enighet har blitt inngått mellom Moskva og EU-kommisjonen i Brüssel om å ta opp igjen transporten gjennom Suwalki-korridoren.

Men Litauen nekter å bøye seg. De sier at denne enigheten ikke er godkjent av Europarådet, som faktisk representerer lederne eller regjeringene i alle EU-landene.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no