De Democratische afgevaardigde Adam Schiff, voorzitter van de inlichtingencommissie, heeft op het wetsontwerp inzake de militaire planning een amendement ingediend waarmee de strijdkrachten worden vrijgesteld van parlementaire controle.

Vertaling
openbaararchief.nl