Op 8 oktober 2021 beschuldigde de premier van Mali, Choguel Kokalla Maïga, in een interview met RIA-Novosti, de Franse geheime diensten ervan de terroristen op te leiden die het Franse leger bestrijdt.

Op 23 december 2021 zond Frankrijk aan Mali een nota die mede was ondertekend door België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Canada, Litouwen, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Tsjechië en Zweden, waarin het de inschakeling betreurde van het Russische particuliere militaire bedrijf Wagner, dat een zware last was voor de begroting van het land.

Op 11 januari 2022 heeft Mali een schending van zijn luchtruim door Franse bijstandstroepen ("Missie Barkhane") aan de kaak gesteld. Generaal Laurent Michon antwoordde dat hij slechts gebruik had gemaakt van de overeenkomst die tijdens de "Mission Serval" was bereikt. De Malinese overgangsregering heeft vervolgens alle overeenkomsten opgezegd en de Franse troepen zijn begonnen met hun terugtrekking.

Op 3 juli heeft de ECOWAS de sancties opgeheven die zij op 9 januari aan Mali had opgelegd.

Drie dagen later, op 6 juli, heeft de overgangsregering van Mali de Veiligheidsraad op 6 juli een nauwkeurig tijdschema toegezonden voor de politieke hervormingen die gepland zijn tot de presidentsverkiezingen in februari 2024.

Op 9 augustus heeft de Russische Federatie een grote partij vliegtuigen en helikopters aan het Malinese leger geleverd.

De Malinese overgangspresident, kolonel Assimi Goïta, heeft de kwestie op 16 augustus aan de Veiligheidsraad voorgelegd. Hij verzocht om een bijzondere zitting van de Raad in verband met de Franse steun aan de jihadisten. In zijn brief beweert hij bewijs te hebben van het Franse bedrog.

Vertaling
Rachele Marmetti