Ifølge hva som blir meldt er regulære polske tropper inne i Ukraina der de kjemper mot den russiske hæren.

Ved slutten av den første verdenskrigen inngikk den ukrainske regjeringen en allianse med Polen, mot Russland. I motsetning til den populariserte forståelsen, var ikke målet å ta tilbake det stykke land som hadde blitt annektert av Sovjet-Unionen, men å verne Sentral-Europa mot russisk innflytelse. Derfor ga Ukraina bort Vest-Galicia til Polen for å straffe Moskva (Warszawa-avtalen fra 1920). Resultatet av verdenskrigen ble tap både for Polen og Ukraina.

Statsministeren i Polen på den tiden, Simon Petliura, var mentor for Dmytro Donstsov i Ukrainian «Integral nationalism». Han var del av den ukrainske delegasjonen ved fredskonferansen i Versailles. Han var en stor beundrer av Charles Maurras, far til det franske «integral nationalism».Men mens Dontsov var tilhenger av Tyskland, var Maurras sterk motstander av det tyske.

Den nåværende ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky følger nøyaktig samme strategi. Han har inngått en allianse med Polen. Han har lovet å gi bort østre Galicia som «betaling» for å støtte landet mot Russland. Historien gjentar alltid seg selv, til skade for det ukrainske folket.

Det er umulig å finne ut hva som skjer i Ukraina nå, uten å kjenne historien til disse Ukrainian «intergral nationalists» og deres en gang allianse med Polen og Nazist-riket. I motsetning til hva mainstream media påstår, så kjemper ikke Russland mot Ukraina, de kjemper mot de «integral nationalists» som de kaller «nynazister».

Polen er et NATO-medlem. Men artikkel 5 i The North Atlantic Treaty gjelder ikke når konflikten er satt i gang av en av deres egne medlemmer. Som, da Tyrkia i sin tid invaderte Nord-Kypros, senere Irak og Syria , så kunne de ikke få hjelp av sine allierte etter det som er bestemt i artikkel 5.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no