Enkele maanden geleden werd in de Amerikaanse pers beweerd dat Rusland drones van Iran had gekocht. Dit werd onmiddellijk ontkend door zowel Rusland als Iran. Vandaag wordt in de Amerikaanse pers beweerd dat Rusland granaten koopt van Noord-Korea, hetgeen tot verdere ontkenningen heeft geleid.

Deze aantijgingen zijn bedoeld om de mensen te doen geloven in zowel het onvermogen van de Russische wapenindustrie als in het isolement van Moskou. Het zou gedwongen zijn om van "schurkenstaten" (volgens de Amerikaanse nomenclatuur) te kopen.

Tot op heden is er geen bewijs dat deze aantijgingen op iets gebaseerd zijn.

Evenzo had de Amerikaanse pers het decreet van president Poetin om 137.000 manschappen aan te werven geïnterpreteerd als een bewijs van een ernstig tekort aan personeel. Maar nee. Het was in feite de bedoeling om de strijdkrachten van de Donbass op te nemen wanneer dit gebied zou toetreden tot de Russische Federatie.

Het is echter wel zo dat Rusland de levering van door sommige landen bestelde wapens heeft uitgesteld om voorrang te geven aan zijn strijdkrachten.

Vertaling
openbaararchief.nl

titre documents joints


(WebM - 15.9 MB)