Russland tilbyr 300 000 tonn gjødsel til utviklingsland
President Vladimir Putin kunngjorde til FNs generalsekretær, samt gjentok for rådet for stats- og regjeringssjefer i Shanghai Cooperation Organization, sin intensjon om å gjøre tilgjengelig for utviklingsland de 300 000 tonn gjødsel som for tiden er blokkert i havner i EU.

Gjødsel er avgjørende for avlinger, spesielt fosfatgjødsel når det gjelder dårlig jord. Nitrogengjødsel er laget av gass. Russland er den nest største gjødseleksportøren etter Kina. Bare rike stater har midler til å skaffe seg det; utviklingsland har generelt ikke råd til det, derav deres lave landbruksproduksjon og deres påfølgende matproblemer.

Ifølge FN vil forstyrrelsene i det globale gjødselmarkedet, etter vestlige sanksjoner mot Russland, mekanisk føre til et betydelig fall i landbruksproduksjonen i løpet av atten måneder. Generalsekretæren, António Guterres, har advart siden slutten av august om «risikoen for sult». Til sammenligning problemet med gjødsel langt større enn det som gjelder leveranser av kornvekster dyrket i Ukraina.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no