Edward Snowden heeft zojuist de Russische nationaliteit gekregen. Deze naturalisatie komt op een moment dat 250.000 Russische burgers net hun land zijn ontvlucht, niet omdat zij nu niet in het leger willen (de gedeeltelijke mobilisatie betreft alleen veteranen met gevechtservaring), maar omdat zij bang zijn hun land te zien terugkeren naar het autoritaire beleid van de tsaristische en sovjetperiode.

Vertaling
openbaararchief.nl