این اخبار در نیویورک تایمز به چاپ رسید : سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده معتقدند که دولت اوکراین برای کشتن داریا دوگین در حوالی مسکو طرحی را به اجرا در آوردند . مقامات آمریکا از این موضوع مطلع نشده بودند و با آنها مشورت نشده بود ، چرا که با این اقدام مخالفت می کردند . خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ روسیه به آلمان در اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمده بود که به این پروژه خاتمه خواهد داد . در همان روز به خط لوله ی نورد استریم صدماتی وارد شد . خط لوله گاز جایگزین که لوله بالتیک بود افتتاح شد که لهستان و کشورهای همسایه در سراسر دانمارک گاز منتل می کرد . جنگ خط لوله بخشی از راهبرد های آمریکا و ناتو می باشد که می خواهند روابط بین اروپا و روسیه را قطع کنند و اروپا را به خط مقدم جنگ علیه روسیه بفرستند.
تصویر

هزینه های نظامی ایالات متحده توسط کنگره به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است و بدهی ایالات متحده در ده سال گذشته دو برابر شده است . برای اولین بار از ۳۱ تریلیون دلار نیز فراتر رفته است .
این به واشنگتن اجازه می دهد تا فراینده تسلیحات را نه تنها از ذخایر پنتاگون بردارد ، حتا به طور مستقیم صنایع جنگی ایالات متحده را به کیف عرضه دارد . به این ترتیب واشنگتن به جنگ روسیه در اروپا دامن می زند . که در راس آنها رهبران نازی گردان آزوف قرار دارند و برای ادای احترام به آنها رئیس جمهور اوکراین به ترکیه سفر کرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian