Den ukrainske kassasjonsdomstolen har endelig utestengt alle 12 politiske opposisjonspartier. Den siste på listen var Socialist Party of Ukraine.

Disse gruppene er anklaget for å ha handlet i samsvar med Minsk-avtalene (2015), anerkjent av FNs sikkerhetsråd (resolusjon 2202).

I mars vedtok det ukrainske sikkerhetsrådet en beslutning om å forby dem. En lov ble vedtatt av Radaen 3. mai, og undertegnet av president Zelensky 14. Siden den russiske føderasjonen har besluttet å gripe inn for å beskytte ofrene som følge av brudd på Minsk-avtalene, anses enhver henvisning til disse avtalene som "høyforræderi".

Bare Transcarpathian Oblast (nær Ungarn) nekter å fjerne de lokale representantene for de berørte politiske partiene fra vervet.

I følge NATO er Ukraina et "stort demokrati" (sic).