De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is door Time Magazine uitgeroepen tot "Persoon van het jaar 2022"; een voor de hand liggende keuze, aldus de redactie van het tijdschrift. Hij belichaamt een aanstekelijke moed die zijn volk in staat heeft gesteld de Russische inval te weerstaan.

Sinds 25 juli is de macht in zijn land echter geleidelijk overgegaan van zijn handen naar die van zijn plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, Oleksiy Danilov. Zelenski concentreert zich op zijn functie als woordvoerder van het regime en laat Danilov de decreten voorbereiden die hij ondertekent. Samen vestigden de twee mannen een schrikbewind.

Op 17 en 25 juli werden drie leden van de Raad ontslagen wegens talrijke daden van verraad die door de onder hen ressorterende ambtenaren waren gemeld:
 de diplomaat Ruslan Demchenko,
 Zelensky’s jeugdvriend en het hoofd van de veiligheidsdienst SBU, Ivan Bakanov,
 en Zelensky’s voormalig juridisch adviseur en procureur-generaal van Oekraïne, Irina Venediktova.

Over die cruciale dagen zei Rinat Akhmetov, voor de oorlog de rijkste man van Oekraïne, dat Zelensky de macht had gegrepen, alle macht, onder het mom van hervormingen.

Op 26 augustus onthulde Oleksiy Danilov op de NTA dat de Veiligheids- en Defensieraad in november 2021 een defensieplan voor het land had aangenomen, vier maanden voor de Russische militaire interventie. Dit document was opgesteld nadat Zelensky het door Parijs voorgestelde plan voor een Minsk-3 op 8-9 december 2019 had verworpen. "Het is een geweldig fundamenteel document waarin de activiteiten van alle instanties zonder uitzondering worden vastgelegd: wie en hoe moet handelen in een situatie van staat van beleg," zei hij op 7 september tegen Left Bank

Politieke tegenstanders vermoorden

Politieke moorden worden meestal gepleegd door "integraal-nationalisten" en niet door overheidsinstanties. Ze kunnen op elk moment politieke tegenstanders ontvoeren en laten verdwijnen of zelfs direct op straat executeren in het zicht van iedereen. De slachtoffers zijn voornamelijk journalisten en gekozen ambtenaren. Dit is geen nieuw fenomeen, want dergelijke moorden bepalen sinds 2014 het beeld van de burgeroorlog.

Te denken valt aan de afgevaardigde Oleg Kalashnikov, in 2015 vermoord met elf kogels in het hoofd, voor de deur van zijn huis. De politie heeft nooit vastgesteld wie de moord heeft uitgevoerd of wie de opdracht heeft gegeven.

In sommige gevallen werden ze echter uitgevoerd door de SBU (veiligheidsdienst). Bijvoorbeeld de executie van de officiële onderhandelaar, Denis Kireev, bij zijn terugkeer uit Kiev, waar hij had deelgenomen aan vruchteloze contacten met Rusland. Hij werd op 6 maart 2022 op straat vermoord omdat hij tijdens de onderhandelingen had durven wijzen op de historische banden tussen Kiev en Moskou.

De politieke leiders nemen niet publiekelijk de verantwoordelijkheid voor deze daden, maar moedigen ze aan. Ze zeggen dat het land "gezuiverd" moet worden. Het gaat er niet om agenten van de Russische Federatie te doden, maar elke drager van de Russische cultuur of iedereen die de waarde van die cultuur erkent.

De burgemeester van Kiev, bokskampioen Vitali Klitschko, heeft de neonazigroep C-14 opdracht gegeven "saboteurs" onder de Oekraïners van Slavische afkomst op te sporen en te doden.

Er zijn strafprocedures ingeleid tegen voormalige hoge staatsfunctionarissen zoals parlementslid Jevhen Murayev, voormalig minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov, voormalig premier Arseni Yatsenyuk, voormalig secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad Oleksandr Turchynov en voormalig president Petro Poroshenko.

De SBU arresteert nu veel burgers die zij beschuldigt van samenwerking met de Russen.

De Russische taal verbieden

Terwijl volgens de Minsk II-akkoorden (art. 11, toelichting [1]) van 12 februari 2015 de Donbass-regio’s hun eigen officiële taal moesten kunnen bepalen, verklaarde Oleksiy Danilov op 1 september 2022: "Zij [de inwoners van Donbass] moeten een gemeenschappelijke taal met ons vinden, niet wij met hen. We hebben grenzen, en als iemand niet tevreden is met de wetten en regels die op het grondgebied van ons land gelden, houden we niemand tegen.

Op 21 oktober was hij specifieker: "De Russische taal moet volledig van ons grondgebied verdwijnen als element van vijandige propaganda en hersenspoeling voor onze bevolking.

Controle over de media

Oleksiy Danilov zei op 20 juli, midden in de crisis van de Veiligheids- en Defensieraad, dat veel mensen die vóór de "Russische agressie" op de televisie te zien waren, niet meer verschijnen. "We weten niet waar ze zijn gebleven. De SBU zal krachtige verklaringen over hen afleggen”. Hij beschuldigde hen ervan verslag te doen vanuit Russisch oogpunt: "Het planten van deze Russische verhalen hier is een zeer, zeer gevaarlijke zaak. Blijkbaar moeten we begrijpen wat ze zijn. Kijk: we hebben ze niet nodig. Laten ze ons verlaten, laten ze naar hun moerassen gaan en kwaken in hun Russische taal”.

De Veiligheids- en Defensieraad had alle gedrukte en uitgezonden media al onder zijn toezicht geplaatst. Het had ook een honderdtal Telegram-kanalen verboden die het als "pro-Russisch" had bestempeld.

Vernietiging van 100 miljoen Russische boeken

Het Oekraïense Boekeninstituut, dat toezicht houdt op alle openbare bibliotheken, kreeg op 19 mei, vóór de crisis van de Veiligheids- en Defensieraad, de opdracht 100 miljoen boeken te vernietigen [2].

Het doel was het vernietigen van alle boeken van Russische auteurs of gedrukt in het Russisch of in Rusland waren uitgegeven. Concreet werd binnen de Verkhovna Rada een commissie benoemd die moest toezien op de uitvoering van deze intellectuele zuivering. Het bleek dat de overgrote meerderheid van de boeken in de bibliotheken praktische boeken waren over koken, naaien, enz. De commissie wachtte nog even met het uitroeien ervan, omdat kwaadaardige auteurs als Aleksandr Poesjkin en Leo Tolstoj immers voor gingen.

Het verbieden van politieke partijen

Alle 12 politieke oppositiepartijen werden één voor één verboden. De laatste werd gesanctioneerd op 22 oktober [3]. Hun gekozen vertegenwoordigers zijn uit hun ambt gezet.
Alleen de oblast Transkarpatië (dicht bij Hongarije) weigert lokale verkozenen van verboden politieke partijen te ontslaan.

Het in beslag nemen van de eigendommen van tegenstanders en Russen

Sinds eind februari heeft het Oekraïense Agentschap voor Onderzoek en Beheer van Activa (ARMA), het anticorruptieorgaan waar de Europese Unie om heeft gevraagd, voor meer dan 1,5 miljard hryvnias of 41 miljoen dollar aan activa in beslag genomen.

Een voor een werden de oligarchen die mediabedrijven bezitten gedwongen hun bezittingen af te staan. Dit is een algemeen plan om het land te ontdoen van hun invloed. Zij behouden echter het recht om andere soorten ondernemingen te bezitten.

Volgens de Oekraïense wet van 2021 zijn oligarchen de 86 burgers die minstens 80 miljoen dollar bezitten, deelnemen aan het politieke leven en grote invloed hebben op de media. Volgens Oleksiy Danilov zouden er aan het eind van de oorlog geen oligarchen meer moeten zijn.

De Veiligheids- en Defensieraad heeft op 7 november besloten fabrieken van oligarchen, waaronder Igor Kolomoisky, de financier van Volodymyr Zelensky, te nationaliseren. Zij zijn onder het beheer van het ministerie van Defensie geplaatst en zouden na afloop van de staat van beleg "aan het Oekraïense volk worden teruggegeven".

Deze beslissing geldt onder meer voor de Oekraïense fabrikant van vliegtuigmotoren Motor Sich, die met Chinese investeerders in geschil was voor een arbitragehof in Den Haag (de zaak Beijing Skyrizon). China, dat 4,5 miljard dollar eist, noemde de nationalisatie "diefstal". Volgens Peking: "Sinds 2020 heeft de Oekraïense regering voortdurend problemen gecreëerd, Chinese investeerders zonder reden beschuldigd, onderdrukt en vervolgd, en zelfs zonder reden speciale economische sancties opgelegd, met de bedoeling Motor Sich PJSC op illegale wijze te nationaliseren en Chinese activa in het buitenland schaamteloos te plunderen.

De Veiligheids- en Defensieraad heeft op 20 oktober beslag gelegd op de tegoeden van 4.000 Russische bedrijven en personen in het land.

Dit besluit geldt ook voor Oekraïense persoonlijkheden die zich voor de oorlog in Rusland hadden gevestigd, zoals de zangeressen Taisiya Povaliy, Ani Lorak, Anna Sedokova en tv-presentatrice Regina Todorenko.

Verbod op de Orthodoxe Kerk

De Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne heeft op 1 december 2022 besloten om "religieuze organisaties die banden hebben met invloedscentra van de Russische Federatie te verbieden in Oekraïne actief te zijn", kondigde president Zelensky aan bij de ondertekening van decreet 820/2022 [4].

De "Staatsdienst voor Etnopolitiek en Gewetensvrijheid" kreeg opdracht de gebouwen van de Orthodoxe Kerk onder het Moskouse Patriarchaat in beslag te nemen.

Twee weken geleden heeft de Veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) met geweld een klooster doorzocht en Pausen ervan beschuldigd Rusland het "moederland" te durven noemen.

President Zelensky meent dat hij de westerse mensenrechtennormen respecteert. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal namelijk geen klachten uit Rusland meer kunnen registreren nu Moskou uit de Raad van Europa is gestapt.

Alle betrekkingen met Rusland verbreken

Op 4 oktober ondertekende president Zelensky een decreet dat verdere onderhandelingen met Rusland verbood.

Op 1 december riep Oleksiy Danilov op tot "de vernietiging van Rusland". Hij legde uit: "Ze moeten gewoon vernietigd worden zodat ze ophouden te bestaan als land, binnen de grenzen waarin ze nu bestaan... Het zijn gewoon barbaren. En als u zegt dat u met deze barbaren aan dezelfde tafel moet zitten en met hen moet praten, vind ik dat ons volk onwaardig.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Package of measures for the implementation of Minsk Agreements”, Voltaire Network, 12 February 2015.

[2De Zelensky-regering beveelt de vernietiging van 100 miljoen boeken”, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 16 juni 2022.

[3Oekraïne verbiedt laatste politieke oppositiepartij”, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 25 oktober 2022.

[4Decreet 820/2022 van de President van Oekraine, 1 december 2022